Ajankohtaista

Uuden vammaispalvelulain voimaantuloa ei tule siirtää

Nainen työntää iäkästä miestä pyörätuolissa kerrostalon pihalla.

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) ei kannata uuden 1.10.2023 voimaan tulevaksi määrätyn vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä. Ikääntyneiden vammaisten henkilöiden ja ikääntyneenä vammautuvien ihmisten yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että heillä on tarvittaessa oikeus vammaispalveluihin kuten samassa tilanteessa olevilla nuoremmillakin henkilöillä. Lakiin jääneet puutteet tulee korjata perustuslakivaliokunnan esittämällä tavoilla seuraamalla tarkoin lainsäädännön vaikutuksia ja tarvittaessa ryhtyä havaittujen ongelmien korjaamiseen.

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan ”uusi vammaispalvelulaki siirretään tulemaan voimaan 1.10.2024. Hallitus käynnistää kiireellisesti lainvalmistelun, jonka tarkoituksena on turvata vammaisten oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus. Priorisoidaan uuden vammaispalvelulain valmis­telua lainvalmisteluprosessissa. Huomioidaan uuden vammaispalvelulain valmistelussa vammaispalvelulain 675/2023 eduskuntakäsittelyn aikana tehdyt lisäykset. Lainvalmistelun kustannusvaikutus nykytilanteeseen verrattuna saa olla 100 miljoonaa euroa vuosittaisia menoja kasvattava valtiovarainministeriön arvion mukaan.”

Palvelujärjestäjien taloudellinen tilanne tai valtiontalouden säästötarve ei voi oikeuttaa iän perusteella syrjintään.

VTKL muistuttaa siitä, ettei ikä ei voi olla peruste sulkea ketään kategorisesti pois vammaispalveluiden piiristä, jos lain soveltamisalan kriteerit muutoin täyttyisivät. Lain soveltamisen piiriin ei ole tulossa kaikkia ikääntyneitä ihmisiä, tai edes kaikkia muistisairauksia sairastavia henkilöitä. Sen sijaan tarvittavat hoiva- ja hoitopalvelut järjestetään jatkossakin yleislain perusteella, yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti.

Lue Vanhustyön keskusliiton lausunto kokonaisuudessaan