Ajankohtaista

Neuvonnalla tuetaan asuinolojen parantamista

Ikääntyneiden asuinoloja kehitetään valtakunnallisella ohjelmalla. Asuntojen korjaamisessa korjausavustuksilla ja korjausneuvonnalla on suuri merkitys.

Väestörakenteen muutos jatkuu vahvana tulevina vuosina. Vuoden 2020 lopussa yli 75-vuotiaita oli maassamme noin 548 000, lähes 10 % väestöstä. Ennusteen mukaan vuonna 2040 heitä olisi 16,5 %. Erityisesti hyvin iäkkäiden osuus kasvaa eliniän pitenemisen ja suurten ikäluokkien vaikutuksesta.

Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta. Tällä hetkellä esteettömiä asuntoja on noin puoli miljoona, 15 % asuntokannasta, eikä tämä ei riitä ikääntyvän väestön tarpeisiin. Siksi asuntojen korjaukset esteettömiksi ja turvallisiksi ovat tarpeen.

Asukkaiden oma toiminta on ratkaisevaa asuinolojen parantamisessa. Suurin osa, noin 80 % yli 65-vuotiaiden asunnoista on omistusasuntoja. Omistaja tekee päätökset asuntonsa osalta. Valtion, kuntien ja järjestöjen toiminta luo edellytyksiä asuntojen korjaamiseen, esimerkiksi avustusten ja neuvonnan kautta.

Omien asuinolojen arviointi ja tarpeellisten muutosten tekeminen tukevat itsenäistä kotona asumista. Yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, mikä on kullekin sopiva asumisratkaisu ikääntyessä. Hyväkuntoisena on helpompaa teettää asunnon korjauksia. Myös muuttaminen uuteen asuntoon ja asuinalueelle on sujuvampaa, kun asukas pystyy aktiivisesti tutustumaan ympäristöönsä.

Ohjelma ikääntyneiden asumisen kehittämiseen

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman tavoitteena on parantaa asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä tukea ikääntyneiden omaa ja kuntien ennakointia ja varautumista asumiseen. Ympäristöministeriön johdolla toteutetaan vuosina 2020-2022 useita toimenpidekokonaisuuksia. Niissä tehdään tiivistä yhteistyötä ARAn, kuntien ja kuntayhtymien sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto-, ja rakennusalan järjestöjen kanssa.

Ohjelmassa esimerkiksi rahoitetaan kuntien ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeita, tuetaan asuntojen korjaamista ja jaetaan ikääntyvien asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä. Osana tätä edistetään iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja esteettömyysavustuksen käyttöä. Tämä toimenpide on ARAn vastuulla ja kyse on ikääntyneiden asumiseen liittyvien korjausavustusten hakuprosessin tehostamisesta sekä neuvonnan ja viestinnän vahvistamisesta. Yhteistyössä ovat mukana kunnat, Vanhustyön keskusliitto ja muut järjestöt.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on vuosien varrella osoittautunut hyvin tarpeelliseksi, sillä korjausten teettäminen ja tiedon saaminen avustuksista on työläs prosessi. Valtakunnallinen korjausneuvontaverkosto edistää huomattavasti asuntojen korjaamista ja sitä kautta yhteiskunnallista tavoitetta ikääntyneen väestön kotona asumisessa ja hyviä asuinoloja. Tarvetta tälle neuvonnalle on tulevina vuosinakin.

Raija Hynynen, asuntoneuvos, ympäristöministeriö