Ajankohtaista

Mikkelin Kotikaari ry:lle kansainvälisen tason laatusertifikaatti

Laatusertifikaatti EFQM Recognised for Excellence merkki.

Mikkelin Kotikaari ry ensimmäinen alansa toimija, joka saanut viiden tähden eurooppalaisen laatuleiman.

Etelä-Savon alueella toimiva Mikkelin Kotikaari ry tarjoaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista sekä seniorien vuokrataloasumista. Yhdistys on ensimmäinen alansa toimija, joka saanut viiden tähden eurooppalaisen laatuleiman, EFQM Recognised for Excellence-sertifikaatin. Recognised for Excellence-arviointi on organisaation toiminnan ja tulosten ulkoinen 360 asteen asiantuntija-arviointi, joka perustuu EFQM-malliin (Eurooppalainen laatukriteeristö). EFQM Excellence -mallia käytetään oman toiminnan arviointi- ja kehittämistyökaluna kymmenissä tuhansissa organisaatioissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri puolilla maailmaa.

Mikä tärkeintä, saatu sertifikaatti on osoitus ikäihmisten palveluasumisen tasokkaasta, asiakaslähtöisestä toteutumisesta, jossa yksilöä arvostetaan. Viiden tähden sertifikaatin myötä Mikkelin Kotikaari ry on ehdolla myös Suomen laatupalkinnon saajaksi. Tämän kansallisen tunnustuksen erinomaisuudesta saavat parhaat arvioidut organisaatiot vuosittain. Tunnustus myönnetään lokakuussa 2019.

Arviointi toteutettiin Laatukeskuksen muodostaman arviointiryhmän toimesta tammikuun ja huhtikuun 2019 välisenä aikana ja arvioinnin tulokset tulivat toukokuun alussa. Mikkelin Kotikaari ry:n saama korkea pisteytys viestii toiminnan ja tulosten keskimäärin erittäin hyvästä tasosta. Yhdistyksen saaman pistemäärän (yli 500 pistettä) tasoa ei saavuteta ilman hyvää, henkilöstöä arvostavaa johtamista ja toiminnan systemaattisesta kehittämisestä pidemmältä aikaväliltä. Suomen laatupalkinnon voittajien taso on yleensä 500-650 pistettä. EFQM Global Excellence Awards-kilpailun voittajien taso on 700-800 pistettä.

Joidenkin yritysten vanhustenpalveluita koskeva epäeettinen toiminta on saanut toistuvasti mediahuomiota viime aikoina. Mikkelin Kotikaari ry on pysynyt irti tästä keskustelusta. Yhdistys viestii panostavansa laatuun sekä vastuullisten arvojen mukaiseen toimintaan.

Mikkelin Kotikaari ry:n saamassa palauteyhteenvedossa nousevat erittäin tärkeät, tänä päivänä julkisuudessakin kyseenalaistetut ikäihmisten palveluasumisen asiat esille positiivisessa valossa: Mikkelin Kotikaari ry:llä on hyvä maine niin asiakkaiden ja omaisten, yhteistyökumppaneiden sekä oman henkilöstön keskuudessa. Palvelukonseptit ovat toimivia, palvelutalojen käyttöaste on korkea ja työtä tehdäänasiakaslähtöisesti yhdistyksen arvoihin perustuen.
Missio ”Kunniatehtävänä Arvokas Elämä” toteutuu käytännössä ja henkilöstö tekee päivittäistä työtä yhdistyksen arvoihin ja missioon sitoutuen. Mission eettinen perusta näkyy myös arviointiaineiston havainnoissa läpileikkaavana niin johdon, henkilöstön kuin sidosryhmien sanoittamina arjen toimintatapoina.

EFQM-sertifikaatin yksi arviointialue on johtajuus. Viiden tähden erinomaisilla organisaatioilla määritellään olevan johtajia, jotka luovat tulevaisuutta ja saavat tarvittavan kehityksen ja muutokset tapahtumaan. He ovat esikuvia organisaation arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisessa ja luovat toiminnallaan luottamusta tulevaisuuteen.

Mikkelin Kotikaari ry:n johto toimii esimerkillisesti esikuvana ja yhdistyksen arvojen viestijänä. Johto kannustaa myös työn suunnitteluun ja kehittämiseen sekä uusien toimintatapojen ideointiin.

Kotikaari ry:n toimitusjohtajalle Riitta Paasivuorelle johtaminen on arvoasia:

”Tänä päivänä johtaminen on ennen kaikkea yhdessä elämistä, tekemistä ja kokemista asiakkaiden ja henkilöstön kanssa, kumppaneita ja sidosryhmiä unohtamatta. Työyhteisöissä ja organisaatioissa on jokaisen hyvä muistaa, keitä varten siellä ollaan. Yhteisöllisyyttä tukeva johtaminen Kotikaaressa tarkoittaa sitä, että työllä on arvolähtökohtaista merkitystä jokaiselle. Johtajien esimerkin voimaa ei voida tässä väheksyä. On ilo todeta, että olemme onnistuneet hienosti tässä. Henkilöstön valtuuttaminen, vastuuttaminen ja toimintavapauksien luominen on lähtökohtana laadukkuuteen pyrittäessä. Meillä työkulttuuri on sellainen, että johtoa ja johtajia on helppo lähestyä. Luottamus ja arvostus on kaksisuuntaista ja edustamme avointa kokeilukulttuuria.”

Mikkelin Kotikaari ry hyödyntää myös nykyteknologiaa päivittäisessä työssä. Yhdistys on alansa edelläkävijä digitoiduissa palveluissa, kansainvälisellä mittapuullakin arvioituna. Teknologian tuominen päivittäistyöhön sekä helpottaa että säästää aikaa henkilöstön työtehtävissä.

Laatuleimalla on hyvin tärkeä merkitys Mikkelin Kotikaari ry:lle:

”Saamamme laatutunnustus ja samalla sertifikaatti on osoitus tekemiemme valintojen onnistumisesta. Laatuun panostaminen on mielestäni ainut oikea tie ikäihmisten palvelutuotannossa ja siihen olemme vahvasti uskoneet. Laadukkuuden aikaansaaminen ei tapahdu pikavoittona, vaan edellyttää pitkäjänteistä ja päämäärätietoista työtä. On ollut ikävä havaita, että ikäihmisten palveluiden osalta vallalla on ollut ihan muut tekijät kuin laatu. Puheet laadusta ovat olleet lähinnä sanahelinää.

Yhteiskuntamme heikoimmista, vanhuksista, on tehty kauppatavaraa. Olisi jo korkea aika kääntää suuntaa. Valmiita laatumalleja on jo nyt käytössä laajasti, samoin hyvän hoivan ja hoidon kriteereitä. Olemme hyödyntäneet kansallisesti ja kansainvälisesti laajasti käytettyjä ja testattuja malleja sekä hoitotyön hyviä käytäntöjä. Kyllä niiden avulla laatua syntyy. Jos ei synny, niin jossain muussa on silloin vikaa. Yleensä suurin syy laaduttomuudelle on organisaationpalvelujärjestelmän kokonaisuuden pettäminen” sanoo Riitta Paasivuori.

Riitta Paasivuori käy aktiivisesti kertomassa toimialan tilanteesta ministeriöiden tilaisuuksissa, Vanhustyönkeskusliitossa sekä Opetushallituksessa. Yhteiskunnallinen vaikuttamismahdollisuus on Riitalle ja yhdistykselle tärkeää. Arviointiaineiston kehittämispalautteen perusteella Mikkelin Kotikaari ry:lle on jo tehty suunnitelma yhteiskuntavastuuviestinnästä sekä toimintamallien viestimisestä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kehittämissuunnitelman.

Riitta on saanut Suomalaisen laadun ja kilpailukyvyn eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä Suomen Laatuyhdistyksen hallituksen hopeisen ansiomerkin vuonna 2014 sekä Erityistunnustuksen erinomaisesta työstä 2009 Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämänä.

Mikkelin Kotikaari ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on saada tuotetuksi mahdollisimman laadukasta palvelua markkinahinnoilla. Etelä-Savon alueella toimivaan yhdistykseen kuuluvat palvelutalo Pappilanpuisto Mikkelissä ja Mäntypuisto Mäntyharjulla sekä esteettömät vuokratalot Veteraanipuisto, Laurinpuisto ja Jalavapuisto (osaomistus) Mikkelissä. Yhdistys perustettiin vuonna 1984. Yhdistyksen missio on ”Kunniatehtävänä Arvokas Elämä”.
Yhdistyksessä työskentelee noin 40 henkilöä, toimitusjohtaja on Riitta Paasivuori.
Yhdistyksen visio vuodelle 2025 on olla johtava maakunnallinen, asiakaslähtöisten palvelujen tuottaja.

Yhteystiedot
Mikkelin Kotikaari ry, Kappalaisenkatu 8, 50170 Mikkeli, puhelin 050 587 4880riitta.paasivuori@kotikaari.fi, puhelin 050 587 488

Laatukeskuksen pääarvioija (vastasi ulkoisen arvioinnin toteutuksesta)
Kirsti Haihu, Erikoissuunnittelija, kirhai@utu.fi, puhelin 040 515 7865

Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen, tani.jarvinen@laatukeskus.fi, puhelin 040 8445767
satu.toronen@satumo.fi.

Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus järjestetään 15.5.2019 keskiviikkona klo 13.30 Mikkelin Kotikaari ry:n tiloissa osoitteessa Kappalaisenkatu 8, 50170 Mikkeli. Ilmoittautuminen tilaisuuteen sähköpostitse Mikkelin Kotikaari ry:n markkinointiyhteistyökumppanille Satu Töröselle viimeistään 14.5., satu.toronen@satumo.fi tai puhelimitse 0400 645 805.