Ajankohtaista

Järjestöt vahvistavat kunnan hyvinvointipalveluja

Iäkäs nainen katsoo turvapainiketta.

Ilman sote-järjestöjä ja niissä toimivia vapaaehtoisia ja työntekijöitä monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Sote-järjestöt kanavoivat muun muassa 500 000 vapaaehtoistoimijan työtä, jonka kansantaloudellinen arvo on merkittävä.

Julkinen sektori ei pysty paikkaamaan ja tuottamaan kaikkea yleishyödyllisten järjestöjen tekemää työtä. Matalan kynnyksen auttaminen, vertaistuki ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen rampautuisivat, jos järjestöjen toiminta kunnissa vähenisi.

Palvelusetelit käyttöön

Vanhustyön keskusliitolla on noin 320 jäsenyhteisöä ympäri Suomea, joista palveluntuottajia on 185. Niiden toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta olisi tärkeää, että kaikki kunnat ottaisivat käyttöön palvelusetelit ja tarjoaisivat niitä aktiivisesti. Tällöin järjestöjen tarjoama laadukas ja arvokas työ olisi helpommin kuntalaisten saavutettavissa.

— Palveluseteli mahdollistaa sen, että asiakas saa valita itselleen parhaiten sopivan palveluntuottajan tuottamaan juuri hänen tarpeisiinsa sopivaa palvelua. Palveluseteli antaa asiakkaalle aidon valinnanvapauden, sanoo Diakon Palvelut Oy:n toimialajohtaja Sanna-Mari Pudas-Tähkä

Kunnan myöntämä palvelusetelin voidaan katsoa lisäävän kilpailua, sillä se antaa asiakkaalle mahdollisuuden vaihtaa palveluntuottajaa.

— Seteli edistää markkinoiden kehittymistä ja kannustaa palveluntuottajia erottumaan esimerkiksi asiakaspalvelulla, laadulla ja saatavuudella. Palveluseteli parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta, Vanhustyön keskusliiton järjestöjohtaja Mailis Salmi toteaa.

Erityisesti iäkkäiden ihmisten kannalta on tärkeää, että heillä olisi mahdollisuus valita palveluntuottaja, jonka he kokevat tarjoavan heitä arvostavaa ja laadukasta palvelua.

Sain nopeammin ajan, kuin julkiselta puolelta ja sain valita itselleni sopivan ajan. Sain myös valita sen ammattilaisen, jonka katsoin vastaavan parhaiten kuntoutukseeni liittyvää osaamista. – fysioterapian asiakkaan kommentti.

Kuntien hoivapalveluista suuri osa on kilpailutuksen kohteena. Kilpailutuksen ongelma palveluntuottajien kannalta on, että kilpailutuksessa hävinneet joutuvat odottamaan usein vuosia seuraavaa kierrosta. Tänä aikana monen yleishyödyllisen ja suhteellisen pienen palveluntuottajan toiminta saattaa loppua.

Palveluseteli täydentää, joustavoittaa ja monipuolistaa kunnallista palveluntuotantoa ja parantaa palveluiden saatavuutta palveluiden laadusta tinkimättä.