Ajankohtaista

Iäkkäiden ihmisten itsemääräämisoikeus ja osallisuus kunnissa turvattava

Omaehtoinen varautuminen vanhuuteen on jokaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Suomalainen voi viettää neljänneksen – tai jopa kolmanneksen – elämästään eläkkeellä. Meillä jokaisella on vastuu itsestämme ja lähimmäisistämme varautuessamme vanhuuteen.

Vanhuuteen varautuminen on ennakointia, jotta ikävaihe olisi mahdollisimman hyvä, laadukas ja turvallinen. Ikääntyneiden hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena ja ratkaisuja on etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän. Lisäksi tulee huomioida järjestöjen asiantuntemus kuntalaisten hyvinvoinnin edistämissä.

Järjestöjen asiantuntemus on välttämätöntä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä

Sadat järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset luovat luotettavaa hoivaa ympäri Suomea yli satavuotisen osaamisen pohjalta. Niiden tuotot käytetään palvelujen kehittämiseen ja tämän työn arvo tulee huomioida.

Ilman sote-järjestöjä ja niissä toimivia vapaaehtoisia ja työntekijöitä monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Sote-järjestöt kanavoivat muun muassa 500 000 vapaaehtoistoimijan työtä, jonka kansantaloudellinen arvo on merkittävä.

Julkinen sektori ei pysty paikkaamaan ja tuottamaan kaikkea yleishyödyllisten järjestöjen tekemää työtä. Matalan kynnyksen auttaminen, vertaistuki ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen rampautuisivat, jos järjestöjen toiminta kunnissa vähenisi.

Palveluseteli tukee itsemääräämisoikeutta

Erityisesti iäkkäiden ihmisten kannalta on tärkeää, että heillä olisi mahdollisuus valita palveluntuottaja, jonka he kokevat tarjoavan heitä arvostavaa ja laadukasta palvelua. Palveluseteli tulisikin ottaa käyttöön ikääntyneille jokaisessa kunnassa, siten että ne ovat kaikille ikääntyneille tosiasiallinen vaihtoehto tuloista riippumatta.

Valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus edellyttävät, että on olemassa vaihtoehtoja, joista valita – järjestötaustaisen toiminnan tulee olla yksi vaihtoehto. Palveluseteli kannustaa palveluntuottajia erottumaan esimerkiksi asiakaspalvelulla, laadulla ja saatavuudella.

Helppokäyttöinen teknologia mahdollistaa iäkkäiden ihmisten osallisuuden

Digi ja teknologia voivat tuottaa paljon iloa, apua ja tarjoavat myös iäkkäille ihmisille mahdollisuuden toimia ja osallistua aktiivisina kuntalaisina.

Kunnan pitää huolehtia siitä, että sen sähköiset järjestelmät ovat esteettömiä, helppokäyttöisiä ja saavutettavia, esim. palveluohjaus, palvelustelit, terveydenhuollon ajanvaraukset, kaavoitus, kunnanhallitusten ja valtuustojen pöytäkirjat. Ikääntyneet ovat kunnille tärkeä voimavara ja heidän osallisuutensa täysivaltaisina kuntalaisina tulee jatkossakin turvata.

Anni Lausvaara
toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto