Ajankohtaista

Hyvää vetoa vanhustyöhön 200 ammattilaisen yhteisvoimin

Nainen ja kaksi miestä työpalaverissa pöydän ääressä katsomassa asioista tabletilta.

Miten lisäämme työhyvinvointia vanhuspalveluissa? Miten kasvatamme alan veto- ja pitovoimaa? Hyvä veto -hanke tarjoaa ratkaisuksi valmentavaa johtamista, eettistä toimintakulttuuria ja vertaismentorointia.

Hyvä veto -hanke yhdessä mukana olevien ammattikorkeakoulujen kanssa toteutti yhteensä noin 50 työpajaistuntoa, joissa kohdattiin yli 200 ammattilaista.

Johtamiseen lisää valmentavaa otetta

Esihenkilöille ja johdolle järjestetyissä pajoissa keskityttiin elementteihin, joilla valmentavan johtamisen otetta saataisiin osaksi johtamiskäytäntöjä. Yhteisten keskustelujen ja tutkimustulostenkin osoittamana tiedetään, että esihenkilöiden toiminta on ratkaisevan tärkeää työhyvinvoinnin kannalta.

Valmentavan johtamisen perusajatuksena on tukea työntekijän ja työyhteisön omaa, sisäistä motivaatiota vahvistamalla työntekijöiden vapaaehtoisuutta, tukemalla työntekijän kokemusta joukkoon kuulumisesta ja tukemalla työntekijöiden kyvykkyyden, osaamisen kokemusta.

Ikäjohtamisen taito ja osaamisen vahvistaminen kunkin yksilölliset tarpeet huomioiden nähtiin tärkeäksi. Erityisenä haasteena esihenkilöt kokivat sen, että rekrytoiminen vie työaikaa muilta johtamisen osa-alueilta. Valmentavan johtamisen pajoissa puhututti lisäksi esihenkilöiden oma jaksaminen ja vertaistuen merkitys. Myös teknologian käyttö sai oman osansa.

Yhteistä keskustelua eettisistä kysymyksistä

Eettisen työkulttuurin työpajoissa pohdittiin keinoja, joilla eettinen kuormitus saadaan hallintaan. Hyvän hoivan toteuttamisessa nousi esiin muun muassa saattohoidon kehittäminen, tiedonkulun parantaminen, työnjaon tasapuolisuus, omaisten haastava käyttäytyminen sekä puheeksi ottamisen merkitys ja taito. Tärkeänä nähtiin myös oikeudenmukainen ja tasapuolinen hoiva eri asukkaiden kesken.

Työpajoissa koettiin, että ilman yhteistä, avointa ja rehellistä keskustelua eettisistä kysymyksistä ei oikeudenmukainen työkulttuuri pääse rakentumaan. Pelkkä työvoiman lisääminen ei ole ratkaisu, vaikka sitä olennaisena pidettiinkin.

Hyvä veto -hanke jatkuu vielä vuoden verran. Tärkein lopputulos hankkeesta tulee olemaan Hyvä veto vanhustyössä -toimintamalli, joka syntyy tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen sekä kaiken hankkeessa syntyneen tiedon ja kokemuksen pohjalta.

Lue lisää Hyvä veto -hankkeesta www.ttl.fi/hyvaveto 


Teksti pohjautuu Tiina Koiviston ja Jaana Laitisen kirjoittamaan artikkeliin, joka julkaistaan Vanhustyö-lehdessä 2/2022.