Ajankohtaista

Vanhustenhuollon viisi viisautta

Vanhustenhuollon viisi viisautta 2019. Vanhustyön keskusliiton ja Vallin vaaliteesit.

Vanhustyön keskusliiton sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton suositukset hallitusohjelmaan 2019.

1. Ikääntyneiden hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena ja ratkaisuja on etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän.

Kohdennettu neuvonta ja asiakasohjaus on avainasemassa ikääntyneiden hyvinvoinnin hallinnassa. Tätä varten jokaiselle vanhukselle on varmistettava vastuuhenkilö.
Yksinäisyys on gerontologian jättiläinen, jonka torjuntaan kansalaisjärjestöillä on tutkitusti vaikuttavia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja.

2. Järjestöjen erityinen osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa.

Sadat järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset luovat luotettavaa hoivaa ympäri Suomen yli satavuotisen osaamisen pohjalta. Tuotot käytetään palvelujen kehittämiseen ja tämän työn arvo tulee huomioida.
On olemassa onnistuneita esimerkkejä tarjouskilpailuista, joissa yhteiskuntavastuullisten toimijoiden elinvoima säilyy.

3. Palveluntarpeen arviointi määrittelee oikeanlaisen ja oikea-aikaisen palvelun.

Arvioinnin työvälineet tulee ottaa systemaattisesti käyttöön ja lisäksi tulee kuulla vanhuksen omaa ääntä.
Jokaisella ikääntyneellä on oikeus turvalliseen kotiin, jonne apua ja tukea saa tarpeen mukaan ‒ tunne hyvästä kodista pitää syntyä myös palveluasumisessa ja välimuotoisia ratkaisuja kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen lisäksi kannattaa hyödyntää.

4. Hyvinvoiva henkilöstö ja osaava johtaminen ovat avaintekijät hyvään ja turvalliseen hoivaan.

Hoiva-alan ongelmat eivät ratkea ainoastaan hoitajamitoituksella, koska henkilöstön tarve riippuu asiakkaiden tilanteesta. Välillä voi korostua kuntoutuksen tarve ja toisinaan esimerkiksi saattohoidon tarve.
Riittävän resurssin lisäksi tarvitaan vanhuksia kunnioittavaa asennetta aina hoitajista ylimpiin johtajiin saakka.

5. Kuntien ja muiden palvelujen järjestäjätahojen hankintaosaamista tulee vahvistaa ja on turvattava riittävä rahoitus vanhuspalveluiden peruslaatuun.

Palvelun järjestäjän tulee ottaa ohjat käsiinsä palvelun tarjoajien kelpoisuusvaatimuksissa sekä palveluiden sisällön ja laadun määrittelyssä.
Köyhällä ei ole varaa halpaan ‒ alihinnoiteltu palveluasuminen on kallis ratkaisu, koska se voi johtaa lisääntyneisiin ambulanssi- , päivystys- ja vuodeosastokustannuksiin.

Lisää tietoa, tutkimustuloksia sekä käytännön esimerkkejä:

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
050 365 4664
virpi.dufva@valli

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Anni Lausvaara
toiminnanjohtaja
050 322 3021
anni.lausvaara@vtkl.fi

Lue eduskunnan IKÄ-verkoston tavoitteet täältä.