Ajankohtaista

Tulevaisuuden vanhuus

Iäkäs pariskunta hoitamassa asioita tietokoneen äärellä.

Suomalainen voi viettää jopa kolmanneksen elämästään eläkkeellä. Omaehtoinen varautuminen vanhuuteen on jokaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

Vanhuuteen varautuminen on ennakointia, jotta ikävaihe olisi mahdollisimman laadukas ja turvallinen. Omaehtoisen varautumisen lisäksi kuntien pitää tukea vanhenevaa väestöään tarjoamalla virikkeellistä toimintaa, monipuolisia asumisratkaisuja sekä laadukkaita hoiva- ja hyvinvointipalveluja. Vanhustyön keskusliiton mielestä ikääntymistä tulee tarkastella kokonaisuutena ja hyvinvoinnin ratkaisuja on etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän.

Välimuotoista asumista on kehitettävä

Ikääntyneet haluavat vaihtoehtoja asumismuotoihin ja yhteisöllisiä asumisratkaisuja. Tämä tulee huomioida, kun kunnat ja kuntayhtymät tekevät asumiseen liittyviä ratkaisujaan. Myös välimuotoisen asumisen ratkaisut on otettava huomioon suunnittelussa. Tarvitaan esteettömiä ja yhteisöllisyyden mahdollistavia tiloja sekä mahdollisuuksia yksilölliseen asumiseen kotipalvelun turvin.

Hyvinvointia järjestöjen asiantuntemuksella ja palvelusetelillä

Sadat järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset tuottavat luotettavaa hoivaa ympäri Suomea yli satavuotisen osaamisen pohjalta. Ilman sote-järjestöjä ja niissä toimivia vapaaehtoisia ja työntekijöitä monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Matalan kynnyksen auttaminen, vertaistuki ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen rampautuisivat, jos järjestöjen toiminta kunnissa vähenisi.

Erityisesti iäkkäiden ihmisten kannalta on tärkeää, että heillä on mahdollisuus valita palveluntuottaja, jonka he kokevat tarjoavan heitä arvostavaa ja laadukasta palvelua. Palveluseteli tulisikin ottaa käyttöön jokaisessa kunnassa, siten että ne ovat tosiasiallinen vaihtoehto kaikille ikääntyneille tuloista riippumatta.

Helppokäyttöinen teknologia mahdollistaa osallisuuden

Teknologia tuottaa paljon iloa ja apua sekä tarjoaa iäkkäillekin ihmisille mahdollisuuden osallistua aktiivisina kuntalaisina. Kunnan pitää huolehtia siitä, että sen sähköiset järjestelmät ja -palvelut ovat esteettömiä, helppokäyttöisiä ja saavutettavia, jotta ikääntyneiden osallisuus täysivaltaisina kuntalaisina on jatkossakin turvattu.

Kuntavaalitavoitteet

Lue myös Vanhustyön keskusliiton sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton suositukset kunnille ja kuntapäättäjille.