Ajankohtaista

Tukihenkilöt neuvovat ulkosuomalaissenioreja heidän omalla äidinkielellään

Iäkäs pariskunta istuu ulkona penkillä ja syö vesimelonia.

Ulkosuomalaisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö Suomi-Seura ry kehittää ulkosuomalaisten tukihenkilötoimintaansa. Tukihenkilötoimintaa uudistetaan ensin Euroopassa ja laajennetaan maailmanlaajuisesti sitä mukaan kuin vapaaehtoisia ulkosuomalaisia ilmoittautuu toimintaan. Samassa kontekstissa Vanhustyön keskusliitto ja Suomi-Seura kehittävät yhteistyötään.

Suomi-Seuran asiantuntija- ja neuvontapalvelu neuvoo ja opastaa eri elämäntilanteissa olevia ulkomaille muuttavia, ulkomailla asuvia ja Suomeen palaavia kansalaisia. Paljon tietoa ulkosuomalaisuuteen liittyvistä käytännön asioista ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin tarjotaan digitaalisesti tiedotuksen, infotilaisuuksien ja neuvonnan avulla. Henkilökohtainen neuvonta painottuu seniorineuvontaan. Tukihenkilötoiminta tarjoaa mahdollisuuden tukea ikääntyneitä ulkosuomalaisia paikallisesti ja auttaa myös niitä, jotka eivät ole digitaitoisia.

Tukihenkilöverkosto ulkosuomalaissenioreiden tueksi

Suomi-Seura virittelee jälleen tukihenkilötoimintaa hiljaisempien vuosien jälkeen. Alkuvuodesta 2022 Suomi-Seura kokoaa uutta innokasta vapaaehtoisten joukkoa ja kevään aikana heidän kanssaan kehitetään uutta ulkosuomalaissenioreita tukevaa tukihenkilötoimintamallia. Mukaan on jo ilmoittautunut pieni joukko Euroopassa asuvia ulkosuomalaisia. Uuden tukihenkilöverkoston ja -toiminnan toivotaan laajenevan myös Euroopan ulkopuolelle.

Senioritukihenkilötoiminta ja digiloikan luomat mahdollisuudet

Monet ulkomailla asuvista Suomi-Seuran iäkkäistä jäsenistä ovat yksinäisiä, eikä heillä ole omaisia tai omaiset asuvat toisessa maassa. Ulkosuomalaissenioreille toukokuussa 2021 järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa kävi ilmi, että erityisesti ikääntymissuunnitelman teossa kaivataan paikallisen tukihenkilön tukea.

Suomi-Seuran tarkoituksena onkin kehittää aikaisemmin käytössä ollutta ikääntymissuunnitelmakonseptia digitaalisesti saavutettavaan muotoon. Silloin aiheesta voidaan pitää saavutettavasti etätilaisuuksia tukihenkilöille, ja tukihenkilöt voivat hyödyntää digitaalista materiaalia helposti myös omassa tehtävässään.

Osana uutta tukihenkilömallia Suomi-Seura tulee järjestämään erilaisia tapahtumia ja koulutuksia tukihenkilöille etäyhteyksin. Tukihenkilöiden toimintaa tuetaan paitsi tiedon ja materiaalin muodossa, myös tarjoamalla heille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja antaa toisilleen vertaistukea. Tavoitteena on, että uusi tukihenkilötoiminta pääsee kunnolla käyntiin tämän vuoden loppuun mennessä.

Toimintaa Suomi-Seurassa kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti, paikkaan sitomattomilla palveluilla. Tämä näkyy myös tukihenkilötoiminnan kehittämisessä. Aikaisemmin materiaaleja on toimitettu tukihenkilöille postitse paperimuodossa, mutta nyt digiloikan ansiosta materiaaleja voidaan toimittaa ja vastaanottaa digitaalisessa muodossa ja tapaamisia voidaan järjestää webinaarimuodossa välimatkoista huolimatta. Hienon tuen erilaisten ikääntymissuunnitteluun liittyvien teemojen käsittelyssä antaa Vanhustyön keskusliiton Varaudu vanhuuteen -digimateriaalit.

Uutta tukihenkilötoimintamallia kehitetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa, ja mikäli some-lähettiläänä toimimiseen ja etätapaamisten järjestämiseen on halukkuutta, tukihenkilötoimintaa voidaan laajentaa myös siihen suuntaan perinteisten ryhmätapaamisten rinnalle.
Suomi-Seura ry on voittoa tavoittelematon järjestö ja tukihenkilöt toimivat tehtävässään vapaaehtoisina. Vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa; tukihenkilö oppii itse useista aiheista, joita käsitellään Suomi-Seuran järjestämissä tilaisuuksissa ja tarjoamissa materiaaleissa, ja toisen auttaminen jo sinänsä tuo hyvän mielen.

Suomi-Seuran Seniorit Maailmalla -verkkosivuilta, some-kanavista ja Suomen Silta -jäsenlehdestä löytyy ulkosuomalaissenioreille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa. Henkilökohtaiselle neuvonnalle ja tuelle on silti edelleen kysyntää. Pandemia on lisännyt neuvonnan tarvetta entisestään. Neuvonnan ja tuen ulottamista erityisesti ulkosuomalaisseniorien tykö pyritään parantamaan tukihenkilötoiminnan uudistuksella vuoden 2022 aikana.

Suomi-Seura ry on ollut mukana ulkosuomalaisten arjessa ja juhlassa jo yli 90 vuoden ajan. Voit tutustua järjestön toimintaan heidän kotisivuillaan:
Suomi-Seuran kotisivut: https://suomi-seura.fi
Seniorit Maailmalla: https://senioritmaailmalla.fi

Teksti: Jenny Orphanou


Artikkeli on julkaistu Vanhustyö-lehdessä 1/2022.

Tilaa Vanhustyö-lehti