Tapahtumat

Omahoitovalmennus-koulutus®, osaamista pariskuntien ryhmätoimintaan, syksy 2024

Hanki osaamista vaikuttavan ryhmätoiminnan ohjaamiseen!

Omahoitovalmennus-ryhmänohjaajakoulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, voimavaralähtöisen ja iäkkäiden ihmisten omahoitotaitoja edistävän ryhmätoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen.

Omahoitovalmennus-koulutuksesta osallistujat saavat käyttöönsä vaikuttavan ryhmänohjausmenetelmän. Koulutuksessa käsitellään iäkkäiden muistisairaiden ja heidän puolisoidensa voimaantumista ja hyvinvointia edistäviä sisältöjä, paneudutaan ryhmädynamiikkaan sekä tarkastellaan ohjaustyöskentelyä. Koulutuksessa hyödynnetään lisäksi luontolähtöisiä teemoja ryhmien sisällöiksi ja vuorovaikutuksen tukemiseen.

Koulutukseen sisältyy oman Omahoitovalmennus-ryhmän kokoaminen ja ohjaaminen kerran viikossa kahden kuukauden ajan (8 ryhmätapaamista). Yhden ryhmäkerran kesto on noin 3 – 4 tuntia ja ryhmään osallistuu noin kahdeksan pariskuntaa. Omahoitovalmennus-ryhmän voi toteuttaa joko kasvokkaisina ryhmätapaamisina tai etänä verkossa kokoontuvana eOmahoitovalmennus-ryhmänä.

Omahoitovalmennus-koulutukseen hakeudutaan yhdessä 4 – 5 henkilöistä koostuvan ohjaajatiimin kanssa ja ryhmän ohjaaminen tapahtuu tiimityöskentelynä. eOmahoitovalmennus-ryhmää ohjataan yhdessä 2-3 henkilöstä koostuvan ohjaatiimin kanssa. Mikäli sinulla ei vielä ole ohjaajatiimiä tiedossa, mutta haluaisit osallistua koulutukseen – ole yhteydessä Omahoitovalmennus-toiminnan alueohjaajaan. Voit myös osallistua koulutukseen ja ohjata ryhmää yhteistyössä aiemmin koulutettujen Omahoitovalmennus-ohjaajien kanssa.

Ohjelma:

Koulutuksessa paneudutaan Omahoitovalmennus-toiminnan vaikuttaviin elementteihin:

 • Muistisairaan iäkkään ihmisen ja hänen puolisonsa voimaantumisen ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Omahoitotaitojen ja minäpystyvyyden tunteen edistäminen
 • Tavoitteellisuus
 • Osallisuus
 • Vertaisuus
 • Kokemuksellisen oppimisen tarkastelu (reflektio)
 • Vuorovaikutuksellinen oppiminen
 • Asiakaslähtöiset ja tavoitteita tukevat sisällöt
 • Ohjaajien pari- ja tiimityöskentely
 • Luontolähtöiset menetelmät

Omahoitovalmennus-koulutuksen kustannukset:

Koulutuksen kustannukset ovat 100 € / henkilö (vapaaehtoistoimijoille ja opiskelijoille maksuton).

Hinta sisältää:

 • viisi koulutuspäivää
 • kaksi ohjaajatiimin yhteistä ohjauskeskustelua oman mentorin kanssa ryhmäprosessin aikana
 • kirjallisen palautteen omalta mentorilta ryhmäkertojen etenemisestä
 • koulutusmateriaalin

Valtakunnallinen verkkokoulutus (Teams):

 • ti 3.9.2024 08.30 – 16.00
 • ti 10.9.2024 08.30 – 16.00
 • ti 1.10.2024 08.30 – 16.00
 • to 7.11.2024 08.30 – 16.00
 • ti 3.12.2024 08.30 – 16.00


Koulutukseen hakeutuminen:

Ilmoittaudu Omahoitovalmennus-koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake, jonka saat alueohjaajalta sähköpostin liitteenä.

Hakemuksen saatuamme otamme hakijoihin yhteyttä. Haastattelemme kaikki hakijat mahdollisuuksien mukaan ohjaajatiimeittäin ennen koulutuksen alkamista. Haastattelulla varmistamme hakijoiden motivaation, resurssit koulutukseen ja ryhmänohjaamiseen sekä saamme lisätietoa osallistujien toiveista ja tarpeista. Haastattelun jälkeen hakijoille ilmoitetaan koulutukseen hyväksymisestä.

Koulutusryhmä täytetään hakujärjestyksessä ja paikkoja on rajallinen määrä.  


Lisätiedot ja koulutukseen hakeutuminen:

Omahoitovalmennus-toiminnan Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueohjaaja:

Merja Kahilainen, puh. 050 568 1107, merja.kahilainen@vtkl.fi

Omahoitovalmennus-toiminnan vastaava alueohjaaja, Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Lounais-Suomen alueohjaaja: Laura Rautiainen, puh. 050 317 2562, laura.rautiainen@vtkl.fi

Omahoitovalmennus-toiminnasta löydät lisätietoja myös
nettisivuiltamme.