Ajankohtaista

Moni seniori kokee television riittävän uutislähteeksi

Iäkäs nainen tietokoneen äärellä kuulokkeet korvilla.

Seniorit seuraavat maailman menoa television välityksellä. Suurin osa kokee, ettei eri medioiden käyttöä tai osallistumisen määrää ole tarvetta lisätä. Valheellisen tiedon tunnistamista pidetään melko helppona, mutta huijausten ja valeuutisten lisääntyminen myös huolettaa.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta toteutti elokuussa 2023 tutkimuksen Suomessa asuvien, yli 65-vuotiaiden seniorien mediataitoihin liittyen. Tutkimuksessa selvitettiin, mistä seniorit etsivät ajankohtaista tietoa ja mitkä ovat mahdollisia tiedonsaannin esteitä. Osana tutkimusta kartoitettiin lisäksi seniorien tottumuksia osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä näkemyksiä tiedon luotettavuuden arvioinnista.

Jopa 95 prosenttia vastaajista kertoi television olevan heidän ensisijainen tiedonlähteensä. Lähes kaikki vastaajat (98 prosenttia) seurasivat kotimaan uutisia päivittäin ja ulkomaan uutisiakin seurasi päivittäin jopa 91 prosenttia vastaajista. Huomattavan suuri osa vastaajista (77 prosenttia) kertoi seuraavansa päivittäin myös oman alueensa ajankohtaisia uutisia ja asioita. Edellä mainittujen lisäksi vastaajat kertoivat seuraavansa säätä, kirkon hengellisiä uutisia sekä kauppojen tarjouksia.

Vaikka ajankohtaisten asioiden ja uutisten löytäminen koettiin yleisesti helpoksi, niiden löytämistä vaikeuttivat esimerkiksi nykytekniikan puutteellinen hallinta, internetsivujen runsas tietomäärä tai näköaistiin liittyvät haasteet.

”Hyvä uutinen on, että seniorit seuraavat aktiivisesti maailman menoa ja kokevat itse olevansa tyytyväisiä tapoihinsa. Huolena on kuitenkin, että saatu tieto jää turhan yksipuoliseksi, jos kanavat ovat liian yksipuolisia”, pohtii Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan johtava asiantuntija Tiina Etelämäki.
Television jälkeen suosittuja kanavia asioiden ja uutisten seuraamiseen olivat radio (64 prosenttia), printtilehtien digiversiot sekä verkkouutiset ja -sivustot (62 prosenttia). Perinteisistä printtilehdistä erilaisia asioita seurasi 60 prosenttia vastaajista ja lähes saman verran (59 prosenttia) kertoi käyttävänsä internetin hakukoneita.

”Uskomme Googlella, että senioreiden medialukutaidon kehittäminen on oleellista, jotta luotettavan tiedon löytäminen verkosta on helppoa myös heille. Tämän vuoksi Google tukee VTKL:n tutkimusta sekä työtä, esimerkiksi tarjoamalla koulutuksia ja resursseja senioreille SeniorSurf-toiminnan kautta”, sanoo Google Suomen brändijohtaja Eva Mantila. Google on tukenut Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan työtä seniorien mediataitojen kasvattamiseksi. Työkaluiksi on tehty esimerkiksi senioreille suunnatut keskustelukortit mediataitoihin liittyen.

Tutkimuksen kyselyn teki Suomen Kyselytutkimus Oy. Tutkimukseen osallistui yhteensä 800 ihmistä. Vastauksia kerättiin sekä puhelimitse että verkossa, jotta vastauksia saatiin sekä digitaalisia palveluja käyttäviltä että ei-digitaalisia palveluja käyttäviltä senioreilta. Kyselyssä ei ollut yläikärajaa.

Lisätietoa:
Tiina Etelämäki, tiina.etelamaki@vtkl.fi, p. 050 343 5955, Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta, www.seniorsurf.fi

Kuva: Milla Karkulahti