Ajankohtaista

Loistavia sisältöehdotuksia ja positiivista palautetta Vanhustyö-lehdelle

Vanhustyö-lehti 2/2023 kansikuva. Miten varautua kriisitilanteisiin.

Vanhustyö-lehti koetaan asiantuntevaksi, sen sisältö luotettavaksi ja helppolukuiseksi. Lehteä pidetään myös hyödyllisenä ja ajan hermolla olevana. Aiheisiin toivotaan lisää monipuolisuutta.

Vanhustyö-lehden lukijakyselystä (N 19) ilmeni, että 72 prosenttia lukijoista luki lehdestä kaikki tai lähes kaikki artikkelit ja suurin osa hyödyntää lehteä myös työssään. Lehden sisällöistä keskustellaan henkilökunnan tauoilla ja henkilökunta lukee niitä asukkaille.

Pidän lehdestä koska siinä on esillä tavallisia ikääntyneitä ja muutenkin aivan tavallisia ihmisiä. Mallit unohdettu, hyvä niin.

Vanhustyö-lehti koetaan asiantuntevaksi, sen sisältö hyödylliseksi ja luotettavaksi. Lehteä on helppo lukea ja sen visuaalinen ilme on selkeä. 83 prosenttia toivoo saavansa lehden edelleen paperisena.

Lehden visuaalinen ilme on hyvä ja rauhallinen. Sivut eivät ole liian täyteen ahdetut. Lehti on luotettavan ja uskottavan oloinen.

Sisältöön toivottiin monipuolista asioiden ja näkökulmien käsittelyä. Lukijakyselyyn vastanneilta tuli runsaasti loistavia ideoita lehden sisältöä varten. Kaikki ideat viedään lehden toimituskuntaan ja niitä hyödynnetään tulevien lehtien suunnittelussa.

Lukijoiden sisältötoiveita

Kyselyn vastaajina oli paljon vanhustyön ammattilaisia. He toivoivat seuraavia aiheita

 • Vanhustyön ammattilaisten monipuolisia näkökulmia ja kirjoituksia
 • Vinkkejä viriketoimintaan esim. helppoja askarteluohjeita.
 • Vinkkejä ja virikkeitä vanhusten parissa työskenteleville
 • Ryhmätoimintaa ikäihmisille
 • Ideoita, vinkkejä eri paikkakuntien vanhusten hyvinvoinnista, virikkeitä ja toiminnasta

Aiheissa toivotaan käsiteltävän myös iäkkäiden ihmisen tavallista arkea.

 • Kotona asuvan vanhuksen arkea.
 • Ikäihmisten alkoholiongelmat.
 • ikäihmisten kaltoinkohtelu.
 • Ikäihmisten mielenterveys.
 • Hyvinvointiin liittyviä, aina pinnalla
 • Terveellinen ravinto
 • Muistisairauksista
 • Ikäihmisten yksinäisyyttä
 • Enemmän lukijoiden omakohtaisia kokemuksia esim. omaishoitajuudesta. Jatkotarinoita.

Toiveita tuli vanhuuteen varautumista ja osallisuutta käsittelevistä sisällöistä.

 • Vanhenemiseen liittyviä vaikuttamisen kanavia voisi käsitellä. Mistä/miten rivieläkeläinen löytää vaikuttamisen kanavia? Yhteiskunta näkee eläkeläisen holhottavana, vaikka eläkeläinen haluaisi itse olla vaikuttamassa siihen, millaisia palveluja ja tuotteita hänelle tarjotaan.
 • Lehden perusteella vanhenemisesta saa tylsähkön kuvan, vaikka todellisuudessa näin ei ole. Lehdestä puuttuu mielestäni eläkeajan alkupäässä olevien näkökulma.
 • Miten eläkeaikaan varautuminen näkyy eläkeajassa? – Varauduin eläkeaikaan perusteellisesti, aloitin sen jo työvuosina. Mielestäni se kannatti. Varautuminen kestää loppuelämän, koska eläkeaika on erilaista kahdeksankymppisenä kuin kuusvitosena.

Lehteen toivotaan myös viihteellisempää sisältöä kuten

 • Ruokaideoita, mitä on hyvä syödä
 • Ristikko ja sudoku olisivat ihan mukava.
 • Tietokilpailukysymyksiä.
 • Laulun sanoja.

Lukijakyselyn palkinnot arvottu

Kaikkien 13.3.2023 vastauksen lähettäneiden kesken arvottiin kolme LUONTO-kuvakortit pakettia.

Voittajat ovat:
Maija-Liisa Honkola
Kyllikki Hämäläinen
Mirja Rytkönen

Onnittelut voittajille ja suuret kiitokset kaikille lukijakyselyyn vastaajille!

T. Vanhustyö-lehden toimitus