Ajankohtaista

Lausunto luonnoksesta vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hoitaja istuu vanhan naisen vieressa vuoteella ja pitää kädestä kiinni.

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) jätti lausunnon luonnokseen vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Vanhustyön keskusliitto katsoo, ettei siirtymäkauden pidentäminen sellaisenaan riitä turvaamaan henkilöstön riittävää määrää palveluita tarvitsevien määrän samanaikaisesti kasvaessa. Tarvitaan useita yhtäaikaisia toimenpiteitä, joilla lisätä hoiva-alan arvostusta alan sisäisin sekä yhteiskunnan muiden toimijoiden taholta.

Vanhustyön keskusliiton näkemyksen mukaan nähtävillä ei ole riittävän koulutetun henkilöstön löytymistä jatkossakaan. Lisäksi tulee turvata myös muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstötarpeet, kuten terveydenhuollon ja kotihoidon.

Vaarana onkin lisäksi tiukasta henkilöstömitoituksesta mahdollisesti aiheutuva palvelujärjestäjien ”hoivapaikan optimointi”: asiakkaita siirrettäisiin pois mitoituksen piiriin kuuluvasta ympärivuorokautisesta hoivasta ei-mitoituksen piiriin kuuluviin palveluihin, kuten kotihoito tai yhteisöllinen asuminen. Ääritapauksessa henkilöstömitoitusta koskeva sääntely toimisi näin omia tavoitteitaan vastaan.

Sen vuoksi ikääntyvien ja palveluja tarvitsevien henkilöiden hoitoketjuja tulisi arvioida ja kehittää kokonaisuutena, ei vain yhtä palvelumuotoa koskevan henkilöstömitoituksen kautta. Yhtenä mahdollisuutena tulisi arvioida, voiko riittävän mitoituksen arvioida hoidon ja hoivan  tarpeeseen perustuen, sekä jättää henkilöstömitoituksen lakisääteinen kiristys toteuttamatta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:

Lausunto luonnoksesta vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta