Ajankohtaista

Kutsu ystävä ulos -kampanja kannustaa iäkkäitä lähtemään ulos virkistäytymään

Kutsu ystävä ulos kampanja. Pienetkin asiat voivat tuoda ison ilon.

Eläkeliitto, Pohjola Vakuutus, Ikäinstituutti ja Vanhustyön keskusliitto toteuttavat 7.-20.9.2020 Kutsu ystävä ulos -kampanjan, jonka avulla kannustetaan, ulkoiluapua tarvitsevia ikäihmisiä lähtemään ulos kodeistaan turvallisesti ystävä-vapaaehtoisen kanssa.

Kampanjassa Eläkeliiton ystävä-vapaaehtoinen, usein itsekin jo yli 70-vuotias, hakee retkelle ikäihmisen, joka ei kykene ilman apua itsenäisesti poistumaan asunnostaan. Vapaaehtoisille jaetaan Pohjola Vakuutuksen lahjoittamat taksikortit, joilla he pääsevät matkustamaan ikäihmisen toivomaan paikkaan. Tarkoitus on, että taksikortit käytetään vanhukselle iloa tuottavaan, merkitykselliseen tekemiseen.

– Auttava vapaaehtoistoiminta on toisen iäkkään omista tarpeista lähtevää toimintaa. Vapaaehtoistoiminta tuo kaivattua uutta sisältöä ja merkityksellisyyden tunnetta arkeen niin vapaaehtoiselle iäkkäälle kuin autettavalle iäkkäälle, toteaa Eläkeliiton kehittämisjohtaja Annika Toivoniemi-Matsinen.

Pienet retket puistoon, hautausmaalle, pihavierailut ystävien tai sukulaisten luo, käynti museossa, kahvilla tai jäätelöllä tuottavat iloa ja virkeyttä. Yhteiset elämykset vahvistavat osallisuutta ja merkityksellisyyden kokemuksia.

– Tällaisella retkellä on suuri merkitys iäkkään hyvinvoinnille ja mielen virkeydelle. Retkeä tullaan varmasti muistelemaan pitkään, etenkin kun iäkäs ihminen on saanut valita itselleen merkityksellisen retkikohteen, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara kiittelee kampanjaa.

Pohjola Vakuutus lahjoittaa Kutsu ystävä ulos -kampanjaan 50 000 eurolla taksikortteja. Kampanja on osa Pohjola Vakuutuksen Arjen pieniä tekoja -konseptia.

– Haluamme tuoda iloa ikäihmisten arkeen ja samalla tukea koronan takia tukalassa tilanteessa olevia taksiyrittäjiä, Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Olli Lehtilä kertoo.

Kutsu ystävä ulos -kampanjan aikana on käynnissä myös Ikäinstituutin vuosittainen Vie vanhus ulos -kampanja (9.9.–9.10.).

– Kuljetusten tai ulkoiluystävän puuttuminen ovat merkittäviä esteitä toimintakyvyltään heikentyneen iäkkään ulkoilulle. Taksikortit ovat loistava ratkaisu lisätä tukea tarvitsevan iäkkään ulkoilumahdollisuuksia, toteaa Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo.

#arjentekoja #kutsuystäväulos #arvokasvanhuus #vievanhusulos

Lisätiedot medialle:

Eläkeliitto, kehittämisjohtaja Annika Toivoniemi-Matsinen, p. 040 7257 806, annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

OP:n viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

Vanhustyön keskusliitto, Anni Lausvaara, 050 322 3021, anni.lausvaara@vtkl.fi

Eläkeliitossa on 126 000 jäsentä, joista yli 70-vuotiaita on yli 100 000. Eläkeliiton toiminta kattaa koko Suomen. Eläkeliiton jäsenistä moni iäkäs antaa arvokasta omaa aikaansa vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminta kattaa koko Suomen ja se organisoidaan Eläkeliiton yhdistyksissä (401) ja piireissä (20). Yhdistyksissä toimii yhteensä 361 vapaaehtoistoiminnasta vastaavaa iäkästä henkilöä. Vuonna 2019 toista iäkästä auttavaan vapaaehtoistoimintaan (saatto ja asiointiapu) osallistui liki 16 000 ikäihmistä. Autettavat ikäihmiset eivät useinkaan ole Eläkeliiton jäseniä itse.

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti innostaa ja rakentaa ratkaisuja hyvään vanhuuteen tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen keinoin. Olemme vahva osaaja osallisuuden, mielen hyvinvoinnin, liikunnan, ulkoilun ja ikäystävällisen asuinympäristön edistämisessä. Ikäinstituutti tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja muiden järjestöjen kanssa.

Pohjola Vakuutus

Pohjola Vakuutus on Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jolla on yhteensä 2,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta. Se tarjoaa kattavat vahinkovakuuttamisen palvelut niin henkilö-, yritys-, kuin yhteisöasiakkaille. Pohjola Vakuutus on osa OP Ryhmää, joka on Suomen suurin finanssiryhmä.

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry on maan laajin valtakunnallinen vanhuusalan järjestö. Liitto toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenyhteisöjen edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Liitto tarjoaa kattavasti toimintaa, koulutusta ja asiantuntijuutta ikääntyneiden hyväksi. Toimintamuotojamme ovat Korjausneuvonta, Senioritoiminta, Ystäväpiiri-toiminta, Omahoitovalmennus, SeniorSurf ja Vahvike-aineistopankki. Toimintansa ja jäsenistönsä kautta liitto tavoittaa maanlaajuisesti satoja tuhansia ikääntyneitä ihmisiä. Liitto julkaisee Vanhustyö-lehteä. Tutustu liiton toimintaan vtkl.fi. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.