Ajankohtaista

Avustukset ovat elinehto vanhusjärjestöille ja vanhojen ihmisten hyvinvoinnille

Vanhuus saa lepäämään. Iäkäs nainen istuu yksin puiston penkillä.

VALLIn ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen kannanotto

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata jopa 127 miljoonaa euroa. Tämä vähentäisi yli kolmasosan tänä vuonna jaettavista avustuksista, jotka ovat noin 385 miljoonaa euroa. Suunniteltu leikkaussumma on valtion budjetista vain 0,2 prosenttia, joten sillä ei valtion taloutta pelasteta. Valtioneuvoston on ratkaistava yli tuhannen sote-järjestön yleishyödyllisen toiminnan rahoitusongelma syksyn budjettiriihessä. Sote-järjestöt kanavoivat muun muassa 500 000 vapaaehtoistoimijan työtä, jonka kansantaloudellinen arvo on merkittävä. Järjestötoimintaan panostettu euro tulee selvitysten mukaan veronmaksajille takaisin kuusinkertaisena tuotoksena.

Järjestöjen merkitys on tunnetusti suuri vanhojen ihmisten ja kaikkien muidenkin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Julkinen sektori ei pysty paikkaamaan yleishyödyllisten järjestöjen tekemää työtä. Leikkausten myötä matalan kynnyksen auttaminen, vertaistuki ja vapaaehtoistyön koordinointi rampautuisi.  Ongelmat kasautuisivat entisestään ja inhimillinen hätä kasvaisi. Toiminnan ja avun piiristä putoaisi satoja tuhansia vanhuksia. Tutkimusten mukaan kolmasosa vanhoista ihmisistä kokee yksinäisyyttä.

Vanhusjärjestöillä on korvaamaton rooli esimerkiksi vanhusten yksinäisyyden vähentämisessä ja osallisuuden tunteen vahvistamisessa, etsivässä vanhustyössä, asumisen turvallisuudessa ja asuntojen korjausneuvonnassa sekä digiopastuksessa.

Järjestöissä vaikutetaan muun muassa siihen, että vanhojen ihmisten, kuten kaikkien muidenkin, yhdenvertainen osallisuus myös digitaalisessa yhteiskunnassa on mahdollista. Tämä ikäihmisten ääni, kokemus ja tarpeet teknologiaan ja digitalisaatioon liittyen eivät tule riittävästi huomioiduksi ilman järjestöjen tekemää vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä.

Vanhoilla ihmisillä on oikeus tietoon ja osaamiseen digitaalisten palveluiden ja teknologian käyttöön liittyen.  Ilman järjestöjen suoraa kosketuspintaa ikääntyviin ja vanhoihin ihmisiin heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa heikkenee.

Ilman sote-järjestöissä toimivia vapaaehtoisia ja työntekijöitä monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Valtionavustukset ovat elintärkeitä järjestöjen toiminnalle. Säästetään euroja turvaamalla ihmisten toimintakyky, ei leikkaamalla budjettia.

Lisätietoja

toiminnanjohtaja Anni Lausvaara, puh. 050 322 3021, anni.lausvaara@vtkl.fi, Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry

toiminnanjohtaja Virpi Dufva, puh. 050 365 4664, virpi.dufva@valli.fi, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry