Ajankohtaista

Ikäihmisten paloturvallisuus paremmalle tolalle

Arjen apuvälineitä salkussa.

Monet ikäihmiset tarvitsevat apua palovaroittimien asennukseen, palovaroittimen toimivuuden tarkistamiseen ja paristojen vaihtoon. Tässä auttavat esimerkiksi taloyhtiön käytännöt ja palovaroitin, jonka patterin vaihtaakseen ei tarvitse kiipeillä.

Moni ikäihminen tarvitsisi apua kotiinsa pienissä asennustöissä kuten palovaroittimen asennuksessa paikalleen. Kaikilla ei ole läheisiä ja omaisia, jotka voisivat auttaa asiassa. Toisaalta yksityisiltä markkinoilta tilattuna palvelu saattaa olla suhteettoman kallis pienituloiselle eläkeläiselle. Myös esim. palovaroittimen pariston vaihtaminen saattaa tuottaa monille ongelmia. Kiipeily aiheuttaa kotitapaturmia, mikä puolestaan voi johtaa toimintakyvyn pitkäaikaiseenkin heikentymiseen ja sairaalajaksoihin.

Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeessa etsittiin keinoja parantaa ikäihmisten kotiturvallisuutta helpoin ja edullisin keinoin. Hankkeessa koottiin ns. arkiteknologiasalkku, jonka avulla ikäihmiset ja heidän parissaan työskentelevät voivat tutustua kotona asumista tukevaan pienteknologiaan ja saada tietoa arkiteknologian hankintapaikoista. Salkussa on mm. palovaroittimia, joiden pariston vaihtaakseen ei tarvitse kiipeillä. Moni ikäihminen ja ammattilainen on ottanut tiedon laitteista ilolla vastaan.

Kuitenkaan esimerkiksi kotihoidon ammattilaisilla ei ole välttämättä osaamista tai mahdollisuuksia asentaa laitteita ikäihmisille. Hyvä olisikin käytäntö, jossa taloyhtiö ottaa vastattavakseen palovaroittimien asennuksen ja tarkistuksen säännöllisesti. Osassa taloyhtiöistä edellä mainittu käytäntö onkin voimassa. Käytäntö varmistaa, että kaikilla asukkailla on toimivat palovaroittimet. Se myös lisää asukkaiden turvallisuuden tunnetta, iästä riippumatta. Asiasta tarvitaan myös lisää tiedotusta. Kaikki asukkaat eivät tiedä, että palovaroitin tulee vaihtaa 5-10 vuoden kuluessa valmistajan ohjeen mukaisesti.

Tulipalot ja niiden aiheuttamat mahdolliset vesivahingot eivät kosketa ainoastaan yksittäistä asukasta, vaan koko taloyhtiötä. Taloyhtiöiden paloturvallisuutta voidaan parantaa suhteellisen edullisin keinoin ja käytännöin.

Lue lisää Kotiturva-hankkeesta sekä tutustu arkiteknologiasalkkuun Vanhustyön keskusliiton verkkosivuilla: www.vtkl.fi/kotiturva.

Kaisa Eskelinen
Projektivastaava, Kotiturva-hanke