Ajankohtaista

Hyviä kokemuksia Omahoitovalmennus-ryhmistä

Piirroskuva pariskunnasta istumassa kaulakkain penkillä.

Omahoitovalmennus-ryhmissä tuetaan iäkkäitä pariskuntia, joiden elämää muistisairaus koskettaa. Keskeinen elementti vaikuttavaksi todetun ryhmätoiminnan toteuttamiseksi on Omahoitovalmennus-ohjaajakoulutus, joka on suunnattu sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille että vapaaehtoistoimijoille.

Vanhustyön keskusliitto toteuttaa Omahoitovalmennus-toimintaa varhaisvaiheen muistisairaiden iäkkäiden ihmisten ja heidän puolisoidensa tukemiseksi. Muistisairauden toteaminen voi olla elämän käännekohta, jossa pariskunta joutuu pohtimaan arkeaan ja tulevaisuuteen liittyviä asioita uudesta näkökulmasta. Tähän voi liittyä ristiriitaisia tunteita ja epätietoisuutta. Omahoitovalmennus-ryhmät on suunniteltu auttamaan pariskuntia uudessa elämäntilanteessa.

Omahoitovalmennuksella on vahva tutkimus- ja kehittämistausta. Malli pohjautuu tutkimuksilla vaikuttavaksi todettuun Ystäväpiiri-toimintaan, jota on toteutettu iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden vähentämiseksi jo lähes 13 vuoden ajan. Omahoitovalmennus mainitaan myös Käypä hoito -suosituksessa (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017).

Tutkimustulosten perusteella Omahoitovalmennus-mallin mukaisesti ohjattujen ryhmien toteutus on onnistunut erittäin hyvin (Laakkonen ym. 2016):

Osallistujat sitoutuivat hyvin ja olivat tyytyväisiä ryhmiin
Kognitiiviset eli tiedolliset taidot säilyivät merkittävästi paremmin valmennukseen osallistuneilla muistisairailla iäkkäillä ihmisillä verrokkiryhmään verrattaessa vielä puoli vuotta ryhmien päättymisen jälkeenkin.
Puolisoiden elämänlaatu koheni ryhmätoiminnan vaikutuksesta.
Kahden vuoden seurannassa valmennustoiminta oli kustannusneutraalia.
Hyvien tulosten pohjalta olemme käynnistäneet Omahoitovalmennus-toimintaa Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen varoin. Tänä keväänä ryhmänohjaajakoulutuksia käynnistyy Oulussa ja Seinäjoella (täynnä). Keväällä 2020 ryhmänohjaajakoulutuksia järjestetään Kouvolassa ja Turussa.

Lisätietoja: Alueohjaaja Laura Rautiainen, 050 317 2562, laura.rautiainen@vtkl.fi  sekä Ystäväpiiri-toiminnan päällikkö Anu Jansson, 050 402 2529, anu.jansson@vtkl.fi i