Ajankohtaista

Ikäihmisten on noudatettava ohjeita – Åldringar bör nu följa direktiv

Iäkkään naisen kädet.

Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen tähdentää, että yli 70-vuotiaiden suomalaisten on nyt välttämätöntä noudattaa hallituksen ja viranomaisten ohjeita omasta eristäytymisestä toistaiseksi.

– On ymmärrettävää, että rajoitustoimet voivat tuntua monesta ikäihmisestä liioittelulta. Tätä virusta ei kuitenkaan missään nimessä pidä vähätellä. Asiantuntijoiden mukaan se on vaarallisin ikäihmisille ja valmiiksi sairaille. Kuolonuhrit muissa maissa ovat hyvin pitkälti olleet iäkkäämpiä. Tämä kaikki on kerta kaikkiaan nyt otettava vakavasti etenkin, kun virus on uusi ja osin vielä tuntematon, Heikkinen sanoo.

-Myönteistä suhtautumista rajoituksiin helpottaa se, kun muistaa, että suojelemalla itseä virustartunnalta, suojelee samalla omia läheisiään ja koko yhteiskuntaa ja terveydenhuollon resurssien riittävyyttä. Myös asetetulla 70-vuoden karanteeni-ikärajalle on järkiperustelut: sillä pyritään ehkäisemään juuri aktiivisen suuren ikäluokan joukkosairastuminen, Heikkinen perustelee.

Heikkinen pitää suomalaisen yhteiskunnan peruskivenä sitä, että perheet elävät ylisukupolvisesti ja että isovanhemmat ovat tiiviisti mukana lasten ja lastenlasten arjessa. Nyt yhteyttä on kuitenkin pidettävä muuten kuin fyysisesti kohtaamalla.

– Ikäihmiset eivät voi nyt voi toimia lastenhoitoapuna tai ylipäätään tulla kyläilemään. Eikä heidän luonaan voi kyläillä. Yhteiskunta tekee kaikkensa riskiryhmissä olevien suojelemiseksi, mutta on jokaisen vastuulla toimia sen puolesta myös itse. Myös heidän, jotka riskiryhmiin itse kuuluvat.

– Poikkeustila ei kuitenkaan jatku loputtomiin. Kyllä tästäkin yhdessä selvitään, ja kokemuksestani tiedän, että ikäihmiset kantavat vastuuta usein muidenkin puolesta ja toimivat annettujen ohjeiden mukaan, kun vain perustelut tuntuvat järkeviltä, ennen kansanedustajuutta vanhustenhoitoyksiköissä sairaanhoitajana ja esimiehenä toiminut Heikkinen summaa.

Lisätietoja

Hannakaisa Heikkinen
Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja
050 512 2886


Åldringar bör nu följa direktiv

Ordförande för Centralförbundet för de gamlas väl, Hannakaisa Heikkinen poängterar, att över 70-åriga finländare bör nu tillsvidare absolut följa regeringens och övriga myndigheters direktiv om personlig isolering.

– Det är förståeligt, att många åldringar anser att isoleringen verkar som en överdriven åtgärd. Det här Corona-virusets risker bör i inget fall ignoreras. Enligt specialisterna är riskerna störst för åldringar och personer med bakomliggande sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, kroniska luftvägssjukdomar). Merparten av dödsoffren har i de övriga länderna varit åldringar. Allt det här bör nu, en gång för alla tas på allvar, speciellt då viruset är nytt och främmande och vårdmetoderna först nu utvecklas, fortsätter Heikkinen.

Grundstenarna i det finska samhället är, att familjerna verkar över generationsgränserna och att mor-/farföräldrar är närvarande i barnens och barnbarnens vardag. Nu skall denna kontakt upprätthållas på annat sätt, inte så att man träffas fysiskt.

– Åldringar får inte i denna situation fungera som barnvakter och inte heller komma på besök. Man skall inte heller just nu besöka dem. Samhället gör sitt yttersta för att skydda personer i riskgruppen, men det personliga ansvaret för att restriktionerna följs bärs av var och en av oss.

– Undantagstillståndet råder ej så länge. Vi klarar den här utmaningen tillsammans och av egen erfarenhet vet jag att seniorer och åldringar bär sitt ansvar också för andra och följer de givna direktiven. Då man förstår varför åtgärderna har tagits och de är vettiga, är det naturligt att följa dem, summerar Heikkinen, som före sina riksdagsledamotsperioder fungerade som sjuksköterska och förman inom åldringsvården.

Hannakaisa Heikkinen
Ordförande för Centralförbundet för de gamlas väl rf