Ajankohtaista

Haastattelututkimus: Yli 55-vuotiaiden kokemuksia vanhuuteen varautumisesta

Tutkimusraportti 2021 Vanheneminen.fi.

Vanheneminen.fi hankkeen haastattelututkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia kokemuksia yli 55-vuotiailla on vanhuuteen varautumisesta, millaisissa tilanteissa he lähtevät varautumaan ja mikä saattaa estää tai edistää varautumista. Tutkimukseen osallistui 32 haastateltavaa, jotka olivat iältään 55–72-vuotiaita. Tutkimuksen teki Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Visa Rantanen.

Haastateltavat kokivat vanhenemisen ristiriitaisena ja vääjäämättömänä asiana, joka on kuitenkin myös luonnollinen osa elämää. He korostivat terveyden merkitystä ja mainitsivat terveyden ylläpidon usein tärkeimpänä tavoitteenaan vanhuuteen varautumisessa. Sosiaalinen elämä ja asuminen olivat myös haastateltaville erityisen keskeisiä asioita.

Tietynlaiset odottamattomat tapahtumat herättelivät ihmisiä siihen, että varautuminen konkreettisiin riskeihin on tarpeellista. Tällainen saattoi olla esimerkiksi oma tai läheisen äkillinen sairastuminen tai loukkaantuminen.

Silloin mä huomasin, että on aika hyvä, kun kulkee kainalokepeillä, että ei tarvii mennä portaita. Et mä kattelin omaa kotiani niin kuin uusin silmin.

Vanhuuteen varautumista saattaa estää haluttomuus ajatella ikäviä asioita tai se, ettei ihmisellä ole varautumiseen riittävästi tukea. Sosiaaliset ja taloudelliset resurssit, sekä hyvä terveydellinen toimintakyky puolestaan tukevat vanhuuteen varautumisessa.

Tutustu tutkimukseen