Ajankohtaista

Ajatusten vaihto esimies- ja johtamiskoulutusten suola ja odotettu anti

Toiminnanjohtaja Tiina Marjava työpöydän äärellä.

Huhtikuussa 2021 järjestettiin webinaareina viimeiset Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöille suunnatuista esimies- ja johtamiskoulutuksista. Poikkeuksellinen pandemiavuosi ei mahdollistanut kaikkia suunniteltuja lähitapaamisia, joten niitä toteutettiin verkon välityksellä. Osa tapaamisista saatiin järjestymään Tampereella ja nämä verkostoitumista suosivat lähipäivät olivatkin opiskelijoille mieluisia.

Vuoden aikana tavattiin kuitenkin kuukausittain myös virtuaaliluokassa kouluttajan johdolla kulloisenkin koulutusteeman parissa. Johtamiskoulutuksessa oli yhteensä yhdeksän webinaaria, joiden aiheina olivat mm. strategia, talous, prosessien kehittäminen sekä työyhteisöön ja henkilöstöön liittyvät kokonaisuudet. Esimieskoulutuksessa webinaareja oli kuusi.

Kokemuksia koulutuksensa päättäneiltä opiskelijoilta

Johtamiskoulukseen osallistuvat suorittivat johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Tutkinto suoritettiin näytöin käytännön työtehtävissä osana oman johtamistyöskentelyn ja yksikön kehittämistyötä.

Esimieskoulutukseen osallistuneet suorittivat koulutuksen aikana lähiesimiestyön ammattitutkinnon näytöt omissa työtehtävissään.

Kysyimme kokemuksia koulutuksessa mukana olleilta opiskelijoilta ja molempien ryhmien ajatukset olivat hyvin samansuuntaisia. Opinnot koettiin antoisina, huolimatta poikkeuksellisen vuoden mukanaan tuomista haasteista. Koulutuksen todettiin antaneen erityisesti vahvistusta omaan esimies- ja johtamistyöhön. Teoriassa saatu tieto ja keskustelut vahvistivat omaa käytännön osaamista ja antoivat siihen työvälineitä. Keskustelut muiden opiskelijoiden kanssa eri organisaatioista olivat koulutuksen suola ja odotettu anti. Kouluttajan SOTE- toimiala osaamista kiiteltiin johtamiskoulutuksessa sekä ajankohtaisten aihealueiden nostamista yhteisiin keskusteluihin.

DISC-profiili tarjosi uutta näkökulmaa viestintään ja johtamistapoihin

Molemmissa ryhmissä DISC-profiilin tekeminen koulutuksen aikana sekä siihen saatu palautepäivä koettiin mielenkiintoiseksi ja tarpeelliseksi oman esimiestyön kehittämisessä ja erilaisten ihmistyyppien tunnistamisessa. Tämä päivä oli molemmissa ryhmissä paljon kehuja saanut lähipäivä.

Viestintään liittyvät teemat korostuvat esimieskoulutuksessa ja ne todettiin tärkeiksi ja jatkuvan kehittämisen kohteeksi jokaisessa työyhteisössä. Hoiva-alalla työskentelevältä esimieheltä vaaditaan kykyä viestiä jokaisen sidosryhmän suuntaan rakentavalla tavalla ja toimimaan esimerkkinä. Työhyvinvointiteema herätti myös paljon keskustelua opiskelijoissa.

Koulutuksen tavoitteena oli monella myös saada sertifikaatti esimies- ja johtamistyön osaamisesta eli tutkintotodistus. Vaikka opinnot alkoivat juuri koronapandemian iskiessä Suomeen, ja vuosi oli jokaiselle työntäyteinen ja raskas, suurin osa opiskelijoista sai opintonsa tehtyä aikataulussa. Verkkokoulutus koettiin joustavana tapana opintojen suorittamiseen. Vastuukouluttajan ohjausta oli saatavilla koko koulutuksen ajan, joka mahdollisti yksilöllisetkin keskustelut toiminnan kehittämiseksi.

Seuraavat koulutukset

Seuraavat Vanhustyön keskusliiton jäsenille suunnatut esimies- ja johtamiskoulutukset alkavat 12.10.2021. Tutustu koulutuksiin ja hae mukaan:

Lisätietoja koulutuksista:

Suomen Yrittäjäopisto
Ulla-Mari Leivo
ulla-mari.leivo@syo.fi
050 342 9307

Esimieskoulutuksen opiskelijat Taija Viden ja Miia Oksanen Koskenrinteestä saivat opiskelujen aikana sparrata toisiaan.
Esimieskoulutuksen opiskelijat Taija Viden ja Miia Oksanen Koskenrinteestä saivat opiskelujen aikana sparrata toisiaan.
Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n toiminnanjohtaja ja palvelutalon johtaja Tiina Marjava työnsä äärellä.
Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n toiminnanjohtaja ja palvelutalon johtaja Tiina Marjava työnsä äärellä.
Toiminnanjohtaja Tarja Koivisto palvelutalo Koivurinteessä esitelmää pitämässä.