Ajankohtaista

VTKL lausunto STM:lle ns. asiakasmaksuasetuksen ehdotetuista muutoksista

Euron kolikoita sataa.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan toteutetaan erikoissairaanhoitoa painottaen asiakasmaksujen maltillinen korottaminen mahdollisimman oikeudenmukaisesti lisäämättä eriarvoisuutta sekä siten, etteivät maksut muodostu esteeksi palveluiden saamiselle. Lisäksi yhtenäistetään terveydenhuollon asiakasmaksut kansallisesti.

Säännönmukaisten indeksikorotusten lisäksi tiettyihin asiakasmaksuihin esitetään tehtäväksi 10 % korotus. Pääosin korotukset kohdistuvat erikoissairaanhoidon maksuihin, mutta osa myös perusterveydenhoidon maksuihin.

Vanhustyön keskusliiton (VTKL) käsityksen mukaan esitettyä hinnankorotusta 10 prosenttia voidaan pitää liian suurena kertakorotuksena etenkin, kun se tehdään säännönmukaisen indeksikorotuksen yhteydessä ja sen lisäksi. Elinkustannusindeksin nousu aiheuttaa jo yksinään noin 10 prosenttia maksujen korotuksen.

VTKL kantaa huolta taloudellisesti heikommassa asemassa oleviin ikääntyneisiin ihmisiin kohdistuvasta julkisten maksujen kokonaisrasituksesta. Mikäli he joutuvat asioimaan paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piirissä terveydentilansa takia, heidän taloudellinen tilanteensa saattaa korotusten johdosta vaikeutua merkittävästi.

Asiakkaan kannalta merkityksellisintä on vain lopuksi maksujen aiheuttama kokonaisrasitus. Pahimmillaan suuret maksut, tai pelko niistä, saattaa aiheuttaa palveluiden tai lääkkeiden käyttämättä jättämistä.

Vaikutustenarviointi erityisesti pienituloisten ikääntyneiden eläkkeensaajien kannalta olisi ollut toivottavaa. Samalla olisi ollut hyödyllistä arvioida, millä toimenpiteillä heidän tilannettaan olisi mahdollista helpottaa, mikäli maksujen korotus toteutettaisiin nyt esitetyn suuruisena.

VTKL kannattaa esityksen tavoitettava siitä, että terveydenhuollon asiakasmaksut olisivat yhteneväiset kautta maan.

Lue VTKL:n lausunto (pdf): VTKL lausunto STM asiakasmaksuasetus