Ajankohtaista

Vanhustyön keskusliiton lausunto: Suomen digitaalisen kompassin luonnos 2

Iäkäs pariskunta hoitamassa asioita tietokoneen äärellä.

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) on antanut lausunnon Suomen digitaalisen kompassin 2. luonnoksesta.

Vanhustyön keskusliitto haluaa varmistaa, että kaikessa toiminnassa otetaan huomioon muiden ikäryhmien lisäksi myös iäkkäimmät ihmiset. Digitaalisten taitojen tarve ei pääty ihmisen täytettyä 75 vuotta. Myös digitukea ja jatkuvaa koulutusta tulee tarjota ja olla saatavilla monimuotoisesti, ilman yläikärajoja, kaikille siitä kiinnostuneille henkilöille.

VTKL pitää tärkeänä myös sitä, että mahdollisuus asiointiin turvataan muuten kuin sähköisesti niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin. ​

Pidämme arvokkaana, että osallisuudella on kaikkiaan suuri painoarvo luonnoksessa. Kuten luonnoksessa hyvin mainitaankin, on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus käyttää julkisia palveluita ja osallistua yhteiskuntaan. Myös ihmiskeskeisyyden nostaminen palveluiden ytimeen on oleellista.

Lue koko Vanhustyön keskusliiton antaman lausunto Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos, 15.9.2022

Liiton lausunnot

Digitaalisaatio vaikuttaa vahvasti koko yhteiskuntaan, myös iäkkäisiin ihmisiin ja Vanhustyön keskusliiton koko jäsenkenttään. Vanhustyön keskusliittona tahdomme vaikuttaa siihen, että sidosryhmiemme yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään toteutuvat ja heidät huomioidaan ja pidetään mukana yhteiskunnan kehityksessä. Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta vahvistaa osaltaan seniorien digiosallisuutta.

Digikompassi

Digitaalinen kompassi, eli digikompassi on vuoteen 2030 ulottuva kansallinen strateginen etenemissuunnitelma. Se on laadittu, jotta Suomi menestyy digitalisaation ja datatalouden murroksessa. Kompassin avulla luodaan yhteinen visio tulevaisuudesta ja pystytään johtamaan digitalisaatiokehitystä yli sektorirajojen sekä tukemaan systeemistä digivihreää siirtymää. Kansallinen digikompassi perustuu vuonna 2021 esiteltyyn EU:n digikompassiin ja sitä koskevaan ohjelmaehdotukseen.

Kansallisen digikompassin valmistelusta on vastannut Digitoimisto. Digitoimisto on pysyvä yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaatiossa ja datataloudessa.

Lisätietoa digitoimistosta: https://vm.fi/digitoimisto