Ajankohtaista

Joutsenparin näkeminen toi lohtua − Luontomenetelmillä hyvinvointia

Joutsenpari ui järvellä auringonlaskussa.

Luontokokemukset ovat monenlaisia. Luontoyhteys voi olla henkinen, luonto voi toimia fyysisenä mielipaikkana, harrastusympäristönä, ja siitä voi saada esteettistä nautintoa. Luonto soveltuu hyvin tavoitteelliseksi menetelmäksi ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiselle, vahvistamiselle ja kuntoutumiselle.

Luonto eri muodoissaan on läsnä elämässämme syntymästä kuolemaan. Elämänkulun aikana luonto saa monenlaisia merkityksiä, ja luontosuhde on meille jokaiselle uniikki. Se pihapihlaja, joka on merkityksellinen lapsuudesta juuri minulle, on vain puu muiden joukossa jollekin toiselle. Luontokokemukset ovat monenlaisia. Luontoyhteys voi olla henkinen, luonto voi toimia fyysisenä mielipaikkana, harrastusympäristönä, ja siitä voi saada esteettistä nautintoa. Tuore itse pyydystetty kala ruokapöydässä tai marjat pakkasessa ovat monelle merkityksellisiä ja samalla terveyttä edistäviä luonnon antimia.

Luonto on myös tärkeä osa vanhustyötä. Se soveltuu mainiosti tavoitteelliseksi menetelmäksi ja toimintaympäristöksi iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiselle, vahvistamiselle ja kuntoutumiselle.

Monelle iäkkäälle luontoympäristöt ovat tuttuja ja sisäisesti motivoivia oman toimintakyvyn ylläpitämiseen. Luonnossa on luontevaa ylläpitää erilaisia taitoja sekä toteuttaa itseään. Luonnossa voi kuntoilla aivan itsenäisesti tai vaikkapa mukavassa ryhmässä vertaisten kanssa. Esimerkiksi tasapainon ylläpitäminen metsäpolulla voi kokemuksena olla mielekäs ja omaan arkeen hyvin soveltuva harjoittelun muoto. Luonto edistää myös monin eri tavoin iäkkäiden ihmisten merkityksellisyyden tunnetta ja osallisuutta mm. yhdessä tekemisen ja sosiaalisen toiminnan kautta.

Matalan kynnyksen luontomenetelmiä

Ikääntyessä hyvinvointia edistävien luontoaskeleiden ottaminen voi vaikeutua esimerkiksi toimintakyvyn haasteiden myötä. Tällöin luonnon elementtejä ja luontomenetelmiä tulee viedä ohjauksella ja tuella ihmistä lähelle, jos ihminen ei voi mennä luontoon tai osallistua luontotoimintaan. Tämänkaltaisia matalan kynnyksen lähelle vietäviä ja digitaalisuuttakin hyödyntäviä luontomenetelmiä voitaisiin ottaa yhä laajemmin käyttöön – niin kotona kuin palvelutaloissa asuvien ihmisten kanssa.

Myös varsin ajankohtaiseen ja tärkeään yhteiskunnalliseen haasteeseen, yksinäisyyteen, luonto voi antaa paljon. Erilaiset luontoon liittyvät menetelmät voivat avata yksinäisyyden käsittelyä ja lievittymistä sekä toimia peilinä kokemuksille: ”puolison kuoleman jälkeen joutsenparin näkeminen toi lohtua.” Iäkkäiden ihmisten luontoon liittyvät yksinäisyyden kuvaukset, kuten ”yksinäisyys on loskassa rämpimistä”, saattavat olla olemukseltaan myös tärkeitä tarttumapintoja yksinäisyyden lievittymisen pohdinnalle ammattilaisten tai vertaisten kanssa.

Luontolähtöisiä menetelmiä käytännössä

Vanhustyön keskusliiton toiminnoissa luontolähtöisiä menetelmiä on käytetty pitkään. Niitä on ryhdytty hyödyntämään myös yhä tavoitteellisemmin Vihreän veräjän organisoiman Green care -juurruttamisprosessin yhteydessä. Esimerkiksi liiton Senioritoiminnassa on toteutettu suosittuja iäkkäiden ihmisten omiin toiveisiin ja tarpeisiin perustuvia Luonto liikuttaa -retkiä ympäri pääkaupunkiseutua.

Yksinäisyyttä lievittävässä Ystäväpiiri-toiminnassa puolestaan luontolähtöisyys ja luontomenetelmät on sisällytetty tavoitteellisesti sekä ohjaajakoulutukseen että ryhmäprosessiin. Omahoitovalmennus-toiminnassa luontoteemat ovat vahvistaneet ryhmäläisten keskinäistä kanssakäymistä ja luoneet merkityksellisyyttä pariskuntien arkeen tilanteessa, jossa muistisairaus koskettaa. SeniorSurf-toiminnassa on pohdittu, miten hyvinvointiteknologia ja digi voivat tuoda luonnon lähelle ihmistä esimerkiksi silloin, kun luontoaskeleiden ottaminen ei syystä tai toisesta onnistu.

Rohkaisen kaikkia vanhustyössä toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoistoimijoita luontomenetelmien hyödyntämiseen matalalla kynnyksellä. Sille on syynsä. Luontokokemukset ovat yhteydessä parempaan terveyteen ja elämänlaatuun. Ne esimerkiksi ehkäisevät stressiä, laskevat verenpainetta ja edistävät mielen hyvinvointia. Ja mikä parasta, iäkkäiden asiakkaiden kanssa suunnitellut ja toteutetut luontoelämykset rikastuttavat monipuolisesti omaa työtä ja edistävät työhyvinvointia.

Teksti: Anu Jansson


Artikkeli on julkaistu alun perin Vanhustyö-lehdessä 4/2022.