Vahvikelinja

”Någon sådan här linje har inte funnits förut... samtalet piggade upp”

Vahvikelinja är en telefontjänst som förverkligas av frivilliga med hjälp av materialbanken Vahvike.fi. Målet är att upprätthålla äldre personers aktivitet och resurser genom att skapa variation och intressant sysselsättning i vardagen.

Under samtalen löser man tankenötter tillsammans, har frågesport eller pratar trevliga minnen. Det finns även möjlighet till telefongymnastik sittande eller stående. Uppgifternas svårighetsgrad varierar från lätt till utmanande och den som ringer kan välja de som är mest lämpliga för hen. Det viktigaste är ändå en avslappnad och uppiggande stund. I Vahvike-materialbankens outsinliga skattkista finns många teman för samtal och minnen. Mer information finns på finska: vtkl.fi/vahvikelinja

Att ringa till Vahvikelinja

Vahvikelinjas telefonnummer är 050 328 8588. Samtal besvaras på torsdagar på svenska kl. 13-15. På måndagar- torsdagar, söndagar kl. 13–15 betjänar vi på finska. Samtalen besvaras av utbildade frivilliga.

Vahvikelinjas telefonnummer ingår i de vanliga operatörernas samtalspaket och därför kostar det inget extra att ringa till det.

Man kan även lämna en kontaktbegäran till Vahvikelinja för en annan person, så ringer vi under nästa telefonjour. Man ska dock först be den äldre personen om lov att ta kontakt. Vi behöver endast ett telefonnummer, som kan ges antingen genom att ringa projektkoordinator Outi Hellsten 050 5145 711 eller skicka e-post till fornamn.efternamn (at) vtkl.fi.

Kom med som frivillig

Skulle du vilja delta i frivilligverksamhet, men är osäker på vilket som är det bästa sättet? Skulle du vara intresserad av att svara på samtal till den nationella jourtelefonlinjen Vahvikelinja, som stöder äldres resurser? Fyll i ansökan till volontärarbetet på Vahvikelinja här. Vi återkommer till dig för att hitta en tid för intervju.

Via Vahvikelinja kan man bidra med uppiggande telefonhjälp, som främjar äldres välbefinnande och erbjuder variation i vardagen genom samtal och aktiviteter. I samband med samtalen används materialbanken på webbplatsen vahvike.fi.