Juttuvinkki

Juttuvinkki

Voit lähettää Vanhustyö-lehden toimitukselle juttuvinkkejä ja kuvia. Otamme mielellämme vastaan sisältöä osoitteesen vanhustyolehti@vtkl.fi.

Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden lyhentää ja muokata lähetettyjä tekstejä tarvittaessa sekä päättää tekstin julkaisemisesta. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien palauttamisesta ja niiden säilyttämisestä.

Vanhustyö-lehden jutuista ja kuvista ei makseta palkkioita, ellei niistä ole erikseen sovittu toimituksen kanssa.

Anna juttuvinkki

  Pakollinen kenttä *

  Ohjeita kirjoittajalle

  Sovi mielellään etukäteen toimituksen kanssa tekstin pituus. Yhden sivun jutun pituus on max 2600 merkkiä ja aukeaman eli kaksi sivua pituus max 5000 merkkiä sisältäen välilyönnitkin.

  Teksti

  • Kirjoitathan tekstin (myös otsikon) käyttäen koko ajan samaa pistekokoa ja tekstityyppiä. Ei suuraakkosia.
  • Tekstissä ei saa olla sisennyksiä.
  • Kappaleen väliin vain yksi rivinvaihto.

  Otsikko

  Ytimekäs otsikko (kahdesta viiteen sanaan) innostaa lukemaan jutun. Otsikkoon kannattaa nostaa jotakin sisältöä tekstistä sen sijaan, että käyttäisi lehden teemaa tai organisaation tai hankkeen nimeä.

  Ingressi

  Juttuun, joka ylittää n. 2 000 merkkiä välilyönteineen, kannattaa laatia ingressi. Ingressi on 1-3 lauseen mittainen johdanto, joka esittelee jutun keskeisimmän sisällön ja herättää lukijan mielenkiinnon.

  Väliotsikko

  Kun jutun pituus ylittää 2 000 merkkiä välilyönteineen, siinä on hyvä olla myös väliotsikoita. Poikkeuksena esim. kolumni, pakina tai muu omakohtainen kirjoitus. Väliotsikko esittelee seuraavan tekstijakson keskeisen sisällön 1-4 sanalla ja auttaa lukijaa seuraamaan asian etenemistä.

  Tietolaatikko

  Tietolaatikko on jutun oheen liitettävä lyhyt kuvaus tai luettelo, jossa annetaan lyhyesti sellaista asiatietoa, joka voi jutun sisällä olla liian raskasta luettavaa. Esimerkiksi luvut, lakipykälät, asiointiohjeet, tiedot aiheesta lisätietoa antavista nettisivuista jne. voidaan sijoittaa tietolaatikkoon.

  Kainalojuttu

  Kainalojuttu on noin 1 500-2 500 merkin mittainen teksti, joka liittyy varsinaisen pääjutun aiheeseen. Se antaa toisen näkökulman jutun aiheeseen. Jos varsinaisessa tekstissä esimerkiksi kerrotaan, palvelusuunnitelman laatimisesta, voisi kainalojuttuna olla pieni konkreettinen kuvaus siitä, kuinka palvelusuunnitelma laadittiin ”Villelle”. Kainalojuttu tarvitsee yleensä myös oman kuvituksensa (Ville käyttämässä myönnettyä palvelua, Ville mukana suunnitelman laadinnassa tms.).

  Valokuvat, grafiikat ja taulukot

  Valokuvista on erillinen ohje. Juttuun mahdollisesti liittyvää grafiikkaa ei liitetä tekstin kanssa samaan tiedostoon, vaan siitä tehdään oma tiedosto silloinkin, kun se on laadittu word-muotoisena. Taulukosta voi tehdä oman tiedoston tai se voidaan ohjeistaa taitettavaksi tietolaatikkoon.

  Liitä mukaan omat tiedot

  Muista liittää mukaan oma postiosoitteesi, johon voimme lähettää julkaistun lehden. Lisää mukaan myös puhelinnumerosi mahdollista jatkoyhteistyötä varten.