Arviointiraati

Mitä sinä lukisit? - Vaikuta Vanhustyö-lehden sisältöön

Auta kehittämään Vanhustyö-lehdestä entistä parempi ja mielenkiintoisempi ja vastaa lukijakyselyymme. Kaikki kehitysideat ja palautteet ovat tervetulleita!

Tule mukaan lehden arviointiraatiin

Etsimme mukaan innokkaita henkilöitä antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia Vanhustyö-lehdestä.

Tule mukaan arviointiraatiin! Saat maksutta viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Vanhustyö-lehden ja pyydämme sinua antamaan palautetta kyseisestä lehdestä sekä vinkkejä tulevien lehtien sisällöksi. Palaute annetaan aina noin viikon päästä lehden ilmestymisestä sähköpostiin tulevalla lomakkeella.

Olemme saaneet raatiin riittävän määrän osallistujia.

Keväällä 2020 tehdyn lukijakyselyn tuloksia

86% vastaajista hyödyntää Vanhustyö-lehteä työssään. Lehdestä poimitaan ideoita omaan toimintaan ja artikkeleista keskustellaan työkavereiden kanssa.

Lehden sisältö koettiin erittäin asiantuntevana ja luotettavana, mutta sitä voisi edelleen monipuolistaa.

Käsiteltäviksi aiheiksi toivottiin mm. eläkkeelle jäämiseen ja vanhenemiseen varautumista, yhteisöllistä asumista, kokemuksia ja esimerkkejä vanhustyöstä maailmalta sekä erilaisia helposti saatavilla olevia vinkkejä, joita palvelutalojen ohjaajat voisivat hyödyntää arjessa.