Tapahtumat

Tulevaisuusfoorumi

Tulevaisuusfoorumi 2023

Ohjelma:

09.00 Seminaarin avaus

 

 Timo Strandberg, Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja,

 lääketieteen ja kirurgian tohtori, geriatrian professori, emeritus

 

 

09.15 Keynote: Muutoskyky mielen voimavarana 

Ulrika Björstam, resilienssivalmentaja, VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja 
 

Muutosten kohtaamiseen ja paremman tulevaisuuden edistämiseen   

tarvitsemme muutoskykyä eli resilienssiä. Mistä muutoskyky, eli resilienssi, kumpuaa? Miten tunnistaa ja kehittää resilienssin  voimavaroja arjen hyvinvoinnin tueksi, niin yksilönä kuin yhteisönä?  Miten johtaa työyhteisön resilienssiä?

 

Puheenvuoro pureutuu resilienssin käsitteeseen konkretian kautta ja haastaa kuulijoita tarkastelemaan omia ajatuksiaan ja  toimintatapojaan uudella tavalla, sekä löytämään uusia voimavaroja  muutosten äärellä.

 

 

10.15 Tauko

 

10.30 Miltä näyttää inhimillinen turvallisuus tulevaisuudessa 

 Ari Evwaraye, strategiapäällikkö, sisäministeriö

Puheenvuorossa tarkastellaan miltä turvallisuus näyttää

vanhuuden näkökulmasta. Ihmislähtöinen tulokulma ennakointiin,         
turvallisuusongelmien ennaltaehkäisyyn ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön.

 

11.25  Taukojumppa
Minna Kuusela, toiminnanohjaaja, Vanhustyön keskusliitto

 

11.30  Hyvinvointimme luonnon kantokyvyn rajoissa – luonnon ja ihmisen yhteiselonaLiisa Pietola, Sitra, johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Puheenvuorossa avataan
  luonnon keskeistä merkitystä hyvinvoinnillemme. Kun luonto voi hyvin, se luo meille ruokaturvaa ja suojaa. Luontoyhteys antaa hyvinvointia ja ehkäisee sairauksia.  Ekologinen jälleenrakennus on tämän päivän tehtävämme, jotta luonnon hyvinvointi kantaa                         
meitä tänään ja tulevaisuudessa.  

 

12.00  Lounas

 

13.00  Miina Sillanpää säätiön kaksi esimerkkiä teknologian hyödyntämisestä

Verkkopalvelun yhteiskehittely case Muistipuisto®
Ulla Arifullen-Hämäläinen, kehittäjä ja hankekoordinaattori


Muistipuisto.fi on muistisairaille henkilöille ja aivoterveydestään kiinnostuneille ikääntyville
suunnattu helppokäyttöinen verkkopalvelu. Palvelun monivaiheinen kehitystyö on edennyt
palvelumuotoilun periaatteita hyödyntävänä ja käyttäjien toiveita ja tarpeita painottavana
palvelukokemuksen yhteiskehittelynä.
 

 
Case Wilhelmiina Palvelut
Minna Saranpää, toimitusjohtaja, Wilhelmiina Palvelut Oy


Uutta teknologiaa yhteiskehittäen – kun 24/7 hoivatekeminen kohtaa startupin

 

14.00 Taukojumppa

 

14.05  Ikääntynyt väestö nyt ja tulevaisuudessa 
Teppo Kröger, professori, yhteiskuntapolitiikka Jyväskylän yliopisto
Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja, Jyväskylän yliopisto

 
Suomi on yksi maailman ikääntyneimmistä maista jo nyt ja seuraavien 20-30 vuoden aikana
erityisesti kaikkein vanhimpien osuus väestöstä kasvaa merkittävästi. Tämä kehitys ei kuitenkaan
jatku ikuisesti vaan on taittumassa suurten ikäpolvien poistuttua keskuudestamme. Samaan
aikaan ikääntyminen ja vanhuus muuttuvat nopeasti myös sisällöltään. Tämä esitys pohtii
käynnissä olevaa muutosta sekä väestörakenteen että ikääntyneiden näkökulmasta.

 

14.45 Päätössanat
Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

 

14.50 – 15.30  Kahvi ja yhteistä keskustelua

 

ILMOITTAUTUMINEN 2.6. mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/41DB34427BEB3CD1