Vahvike

Vahvike – en materialbank för gruppverksamhet och stimulerande verksamhet

Vahvike är en materialbank för gruppverksamhet och stimulerande verksamhet, som kan användas både av ledare för olika grupper och klubbar och av enskilda personer. Den lämpar sig för planering av generationsöverskridande verksamhet och för användning i undervisning.

Vahvike innehåller material som man kan plocka med sig i farten. Man har valt att utforma den som en byrå, en bild som alla känner igen. Byråns lådor innehåller material, verksamhetsidéer, litteratur och projektresultat som anknyter till olika teman.

När man har tid att göra någonting annat vid sidan av omsorgsarbetet kan man från årstiderna i Vahvike plocka ut en verksamhetsidé eller ett diskussionsämne som passar för tidpunkten. I bildbanken kan man välja lämpliga bilder som grund för en diskussion eller bara att titta på och njuta av. Bilder kan också vara till glädje för sängliggande patienter.

I uppbyggandet av materialbanken har man beaktat äldre användare. Texten är större än vanligt, så att webbplatsen inte riktar uppmärksamheten mot en försämrad syn och så att man inte behöver leta efter funktioner som underlättar användningen.

Alla material kompletteras och redigeras bland annat utifrån ny forskning.

Vahvike

  • för att vårdare, handledare, frivilliga, anhöriga och de äldre själva ska ha enkel tillgång till material, aktivitetstips och bakgrundsinformation som kan ge innehåll i vardagen, sporra till interaktion samt motivera till rörelse och aktivitet på ett och samma ställe;
  • för att även de sköra och svaga ska kunna känna delaktighet;
  • för att de sociala relationerna på vårdhem inte ska fokusera på negativa fenomen, hälsoproblem och förluster
  •  för att uppmärksamheten ska riktas mot sådant som man ännu kan göra och njuta av;
  • för att gemensamma aktiviteter ska ge människor möjlighet att lära känna varandra och bli vänner.

Läs mer

Vahvike.fi