SeniorSurf

SeniorSurf

SeniorSurf hjälper organisationer att organisera digihandledningsverksamhet och uppmuntrar äldre att använda digitala apparater och elektroniska tjänster.

I Finland finns fortfarande nästan 500 000 äldre (över 65 år) som inte använder datateknik. Allmänt taget är de ändå intresserade av datateknik och annan teknologi. Äldre bör få möjlighet att bekanta sig med datorer och internet och de möjligheter som de ger, samt att få handledning. Man kan lära sig på egen hand eller under någon annans ledning. Man kan be en granne om hjälp, hitta en förening som handleder äldre i digitala frågor eller vända sig till sitt bibliotek. Och när man har lärt sig, kan man också börja hjälpa andra.

Digitalisering – det är bra att beakta äldre som en särskild målgrupp

Centralförbundet för de gamlas väl hjälper äldre med digitaliseringen. Till den konkreta hjälp som ges hör möjliggörande av digihandledning och förmedling av information till serviceproducenter. Allt fler tjänster blir elektroniska, vilket medför utmaningar för många användare. Planering av bra användargränssnitt och handledning för tjänsterna hjälper äldre att också använda elektroniska tjänster.

Läs mer seniorsurf.fi