Händelser

Ystäväpiiri-koulutus® II, kevät 2024

Koulutus antaa valmiudet tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä lievittävän Ystäväpiiri-ryhmän suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen Vanhustyön keskusliiton kehittämän ryhmämallin mukaisesti. Koulutuksessa hyödynnetään taide-, luonto- ja liikuntalähtöisyyttä ryhmäsisältöjen ja vuorovaikutuksen tukena ja saadaan vinkkejä digitaalisuuden hyödyntämiseen Ystäväpiiri-ryhmässä. Koulutuksen käytyään osallistujat voivat käynnistää omissa toimipisteissään yksinäisyyttä kokeville iäkkäille ihmisille suunnattuja Ystäväpiiri-ryhmiä, joihin osallistuminen tutkitusti parantaa hyvinvointia, vahvistaa elämänlaatua ja vähentää terveyspalveluiden käyttöä.

Agenda:

Koulutukseen kuuluu viisi Teams-alustalla toteutettavaa etäkoulutuspäivää, joiden rinnalla osallistujat ohjaavat koulutuksen aikana parityönä oman iäkkäille ihmisille suunnatun Ystäväpiiri-ryhmän lähitapaamisina tai verkossa eYstäväpiiri-ryhmänä (12 ryhmätapaamista kolmen kuukauden ajalla). Etäkoulutuspäivien ajankohdat ovat:

 • torstai 8.2.2024 klo 9-16
 • torstai 15.2.2024 klo 9-16
 • torstai 14.3.2024 klo 9-16
 • torstai 25.4.2024 klo 9-16
 • torstai 23.5.2024 klo 9-16 
Koulutuksessa paneudutaan iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden ymmärtämiseen, voimavaralähtöiseen toimintaan, hallitun ryhmäprosessin toteuttamiseen sekä omaan kasvuun ryhmänohjaajana. Koulutuksessa perehdytään erityisesti seuraaviin Ystäväpiiri-toiminnan vaikuttaviin elementteihin: 

 • Yksinäisyys ja sen lievittäminen
 • Tavoitteellisuus
 • Osallisuus
 • Vertaisuus
 • Kokemuksellisen oppimisen tarkastelu (reflektio)
 • Vuorovaikutus
 • Asiakaslähtöiset ja tavoitteita tukevat sisällöt
 • Ohjaajien parityöskentely

Kustannukset 

Koulutus maksaa 100 €, vapaaehtoistoimijoille ja opiskelijoille koulutus on maksuton. Hinta sisältää viisi etäkoulutuspäivää, kaksi ohjauskeskustelua oman mentorin kanssa ryhmäprosessin aikana, kirjallisen palautteen omalta mentorilta ryhmätapaamisten etenemisestä sekä koulutusmateriaalin. 


Hakeminen

Koulutukseen haetaan mukaan ottamalla yhteyttä Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajaan (yhteystiedot alla). Saat alueohjaajalta sähköisen hakulomakkeen täytettäväksesi. Koulutukseen mukaan hakeutuneet henkilöt haastatellaan. Haastattelulla varmistamme hakijoiden motivaation ja resurssit koulutukseen ja ryhmänohjaamiseen sekä saamme lisätietoa osallistujien toiveista ja tarpeista. Haastattelun jälkeen hakijoille ilmoitetaan koulutukseen hyväksymisestä. Koulutukseen on hyvä hakeutua yhdessä oman ohjaajaparin kanssa, ja molemmat täyttävät oman hakulomakkeen. Koulutukseen haetaan mukaan 19.1.2024 mennessä. 

Otathan huomioon, että koulutusryhmä täytetään hakujärjestyksessä ja paikkoja on rajallinen määrä. 


Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaaja Minna Partanen, puh. 050 360 1209, minna.partanen@vtkl.fi. 
Ystäväpiiri-toiminnasta löydät lisätietoa myös nettisivuiltamme.