Verksamhet

En livsbejakande förkämpe

Centralförbundet för de gamlas väl är en stark nationell förkämpe för äldre och åldrande människor, och arbetar med äldre på ett sätt som inkluderar dem och så att deras röst hörs samt utvecklar verksamhetsmodeller som grundar sig på forskningsrön.

Förbundet känner äldre människors liv genom berättelser, utredningar, undersökningar och olika typer av verksamhet i vardagen. Vi hjälper äldre människor att förbättra sina liv samt sina livs- och verksamhetsförutsättningar i sina hem på olika sätt. I vårt arbete hjälper vi äldre människor med deras konkreta behov.

Genom vår verksamhet och medlemskår når vi hundratusentals äldre människor och åldringar över hela Finland.

Till exempel har över 10 000 äldre deltagit i Vänkretsen-verksamheten, som utvecklades inom förbundet för 15 år sedan och som har konstaterats minska känslan av ensamhet bland äldre. Våra reparationsrådgivare runtom i Finland hjälper till att planera trygga bostäder och boendemiljöer för äldre. Materialbanken Vahvike.fi erbjuder avgiftsfritt material som stöd för gruppverksamhet och stimulerande verksamhet bland annat i servicehus, vårdhem, olika grupper och klubbar samt privata hem. För förberedelse inför ålderdomen och förutseende av det som ska komma finns webbplatsen Vanheneminen.fi, där man har samlat mycket information om temat på ett och samma ställe.