För yrkespersoner inom äldrearbete

Medlemmarna i Centralförbundet för de gamlas väl erbjuder arbete för yrkespersoner inom äldrearbete

Våra medlemssammanslutningar erbjuder mångsidiga möjligheter till praktik i samband med studier, fasta arbetsplatser för yrkespersoner och möjligheter att delta i utvecklingsverksamhet. Våra medlemssammanslutningar utgör ett omfattande nationellt nätverk, där man kan hitta samarbetspartner exempelvis för projektverksamhet.

Centralförbundet för de gamlas väl erbjuder för sin del stöd, utbildning och intressebevakning för sina medlemssammanslutningar. För yrkespersoner inom äldrearbete ordnas flera olika utbildningar varje år. Vi samordnar också frivilligverksamhet.

Läs mer om