Tidningen Seniorarbete

Tidningen Seniorarbete är en stark påverkare inom branschen

Tidningen Seniorarbete följer utvecklingen och olika fenomen inom äldrearbetet, lyfter fram de äldres egen röst samt berättar om forskning och resultat av utvecklingsarbete.

Seniorarbete riktar sig till yrkespersoner och beslutsfattare inom äldrearbete samt till äldre människor. Den innehåller praktiska exempel och texter av experter som behandlar åldrande i ett brett perspektiv. Tidningen ger nya idéer och impulser för utveckling av arbetet.

Tidningen Seniorarbete

  • ger stöd i utbildning och utveckling av personalen
  • fungerar som källmaterial i undervisning
  • hjälper läsarna att hålla sig uppdaterade om vad som händer i äldrearbetet
  • lämpar sig också för närståendevårdare och äldre.

Teman och publiceringsdatum 2022
9.2 Pensionär i Europa (1/2022) – material 31.12.2021
30.3 Åldersvänligt Finland (2/2022) – material 22.2
10.6 Självbestämmanderätt och delaktighet (3/2022) – material 4.5
21.9 Tillsammans i naturen – Alla åldrars rätt (4/2022) – material 15.8
28.11 Mångsidighet i boendet (5/2022) – material 24.10

Ett omfattande informationspaket för frågor som rör äldrearbete

Vi utvecklar tidningen bland annat genom att fördjupa oss i mångsidiga perspektiv på respektive nummers tema. De fem numren av tidningen kommer dessutom ut under perioder då de flesta arbetar, så att man kan fokusera på annat under semestertiderna.

Tidningen erbjuder ett brett informationspaket om teman som rör åldrande och äldrearbete samt inspiration för att utveckla arbetet. Läsarna uppskattar hur artiklarna tar upp aktuella frågor inom social- och hälsovården, forskningsrön och resultaten av utvecklingsprojekt samt det att de äldres eget liv och egen röst lyfts fram starkt i tidningen.

Tidningens prenumerationspris är förmånligt. Beställ tidningen