Reparationsrådgivning

Reparationsrådgivning

Det går att underlätta äldres boende i hemmet genom olika slags ändringsarbeten – exempelvis genom att bredda dörrar, sätta in ramper och montera olika handtag i rummen. Sådana här ändringsarbeten ökar tryggheten i hemmet.

Centralförbundet för de gamlas väl erbjuder reparationsrådgivning, som inkluderar bedömning av reparations- och ändringsbehov samt hjälp med främjande av reparationer och ansökan om bidrag för personer över 65 år. Till de vanligaste reparationerna som behövs i äldres bostäder hör ändringar i badrummet och olika ändringsarbeten som förbättrar tillgängligheten. Konstruktioner och system som är i dåligt skick orsakar också allmänna renoveringsbehov.

Reparationsrådgivningen stöder boendet i hemmet

Centralförbundet för de gamlas väl har 14 regionala reparationsrådgivare som bistår krigsinvalider, veteraner och andra äldre i att kartlägga och planera nödvändiga ändringsarbeten i hemmet samt ansöka om bidrag för reparationer.

Vid behov kan reparationsrådgivarna också hjälpa till med att hitta en entreprenör som kan utföra ändringsarbetena. Reparationsrådgivningen är avgiftsfri, men kunden betalar själv kostnaderna för reparationerna.

Finansiering av reparationer

Bidragen täcker i regel bara en del av de totala kostnaderna för reparationen. Den som låter utföra reparationer ska alltid betala en del av dem själv.

Beviljade bidrag betalas i allmänhet ut först i efterhand. Därför måste den sökande först själv betala räkningarna. Kvittona ska alltid sparas. De beviljade bidragen kommer in på den sökandes konto i efterhand.
Om projektet kräver bygglov ska den som låter utföra det själv ansöka om och bekosta bygglovet.

Bidragsformer

 • Reparationsunderstöd för äldres och handikappades bostäder
 • Ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • Ersättning enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • Hushållsavdrag

Reparationsrådgivarna ger mer information om bidragsformerna.

Behandlingen av reparationsunderstöd överfördes från början av 2017 till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) Understöd beviljas för reparationer i bostäder som bebos av äldre eller personer med funktionsnedsättningar. En blankett för ansökan om understöd finns på ARA:s webbplats.

Material för planering av reparationer

Vill du bo kvar i din nuvarande bostad även när du blir äldre? Tänk i god tid över vilka förändringar som krävs!

Hur ansöker jag om reparationsrådgivning?

 • Ta kontakt med reparationsrådgivningen i ditt område per telefon. Kontaktuppgifter finns nedan.
 • Reparationsrådgivaren går igenom kundens grundläggande uppgifter och det önskade ändringsbehovet i bostaden.
 • Om man i samtalet kommer fram till att ändringsarbeten behövs, avtalar man om en träff med reparationsrådgivaren.
 • Reparationsrådgivaren kartlägger situationen på plats, gör mätningar samt utreder alternativen för ändringsarbeten och de bidrag som kan fås för dem.
 • Reparationsrådgivaren gör utkast till ritningar för projektet, gör en kostnadskalkyl och skickar bidragsansökningar.

Kontaktuppgifter

Servicenummer 09 350 860 13 (vardagar kl. 9-15)

e-post: förnamn.efternamn@vtkl.fi

 

Västra Nyland, Vanda

 • Nina Leino 050 449 3395

Östra Nyland, Mellersta Nyland, Helsingfors

 • Timo Kuosma 050 913 1452

Birkaland

 • Esa Kirvesniemi 0400 649 199

Tavastehus

 • Kari Tahvanainen 0500 494 766

Egentliga Finland

 • Jani Malminen 0500 908 660

Södra Karelen, Kymmenedalen

 • Pekka Hulkkonen 050 593 1277

Satakunda

 • Tiina Toivonen 0400 852 727

Norra Karelen

 • Raimo Saarelainen 050 540 7035

Södra Savolax

 • Raimo Saarelainen 050 540 7035

Norra Savolax

 • Timo Pakkanen 0400 371586

Norra Österbotten, Kajanaland

 • Tapio Karhu 040 516 6738

Mellersta Finland

 • Jukka Lampi 0400 162 494

Södra och Mellersta Österbotten, Österbotten

 • Timo Haakana 0400 260 962

Lappland

 • Ari Viippola 050 590 3637