Seniorverksamhet

Seniorverksamhet

Seniorverksamheten möjliggör delaktighet och glädje i gemensamma aktiviteter! Den ordnar verksamhet för stödjande av äldre människors välbefinnande i huvudstadsregionen samt riksomfattande utbildning för frivilliga och yrkespersoner.

I Helsingfors ordnar Seniorverksamheten riktad gruppverksamhet, mångsidig rekreations- och sommarverksamhet samt informationseftermiddagar för äldre. Seniorverksamheten organiserar också frivilligverksamhet som stöd för äldre som bor hemma. Frivilligverksamhet beställs per telefon på nummer 09 3508 6044 tisdagar kl. 9-12 och torsdagar kl. 12-15.

På olika håll i Finland ordnas kurser om stimulerande omsorg, grupphandledning och ordnande av frivilligverksamhet. Vi ordnar också tilläggsutbildning om användning av Vahvike.fi-materialet i frivilligverksamhet för frivilliga hos olika aktörer. Mer information om utbildningarnas innehåll finns här: Utbildning för yrkespersoner och frivilliga (på finska).

Närmare information om tidpunkterna för utbildningarna finns i Evenemangskalendern. Utbildningar ordnas på olika håll i Finland.

Seniorverksamheten är öppen för alla äldre och stöds av social- och hälsovårdsministeriet med hjälp av avkastning från Veikkaus.