Frivilligverksamhet

Former av frivilligverksamhet

Målet med frivilligverksamheten är att förbättra de äldres välbefinnande och livskvalitet. Frivilligverksamheten är avgiftsfri för alla parter.

Seniorverksamheten förmedlar frivilliga som stöd för hemmaboende äldre i Helsingfors. Frivilligverksamhet beställs per telefon på nummer 09 3508 6044 tisdagar kl. 9-12 och torsdagar kl. 12-15.

Vi organiserar också riksomfattande telefonhjälp via Vahvikelinja.

Frivillig inom Vahvikelinja

Vill du ha en meningsfull hobby där du kan hjälpa äldre? Vill du delta i Vahvikelinjas webbutbildning och i frivilligverksamhet inom den nationella telefonlinjen Vahvikelinja?

Vahvikelinja är en uppiggande telefontjänst för hemmaboende äldre som främjar äldres välbefinnande. Frivilliga ger hjärngympa och stimulans i äldres vardag. Vahvikelinja ger variation i vardagen genom samtal och aktiviteter. I samband med samtalen utnyttjas vahvike.fi-webbplatsens materialbank.

All frivilligverksamhet kring Vahvikelinja sker via nätet. Man blir frivillig genom att anmäla sig till en webbintervju. Utbildningen sker via nätet och tar 2 x 1,5 timme. I den första delen bekantar man sig med användningen av Vahvike och reglerna för frivilligarbetet. I den andra delen fokuserar man på den praktiska verksamheten. Utbildningen är avgiftsfri och man får ett intyg för den. För Vahvikelinjas frivilliga ordnas regelbundna kamratstödträffar via nätet, där man får prata med andra frivilliga och med samordnaren.

Telefonjourtiderna är måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och söndagar kl. 13–15. På torsdagar betjänar vi även på svenska. Ett jourpass är två timmar långt och man kan själv välja hur många jourpass man vill ta, exempelvis ett i veckan, ett i månaden eller ett varannan vecka. Telefonjourarbetet utförs från det egna hemmet, så man kan bo var som helst i Finland.

Kom med i en verksamhet som har betydelse

Fyll i en ansökan till Vahvikelinjas frivilligverksamhet här. Vi kontaktar dig för att komma överens om en intervjutid.
Ansökan till frivilligverksamhet (på finska)

Man kan få mer information genom att ringa till Centralförbundet för de gamlas väl, frivillighetsverksamhetens samordnare Outi Hellsten 050 5145711 eller skicka e-post till fornamn.efternamn (at) vtkl.fi.

Vad krävs för att arbeta i Vahvikelinjas telefonjour?

  • En ålder på minst 18 år och flytande kunskaper i finska
  • Inga djupare digitala färdigheter krävs, utan det räcker med att man behärskar de grundläggande funktionerna hos en dator och en smarttelefon. Man ska också ha en egen dator eller pekplatta.
  • Möjlighet att förbinda sig till en tidsperiod på minst tre månader.
  • Stöd finns alltid tillgängligt vid behov, så man kan alltid vända sig till Centralförbundet för de gamlas väl i alla situationer i frivilligarbetet.