För beslutsfattare

För beslutsfattare

Centralförbundet för de gamlas väl har som syfte att i egenskap av nationell centralorganisation verka som expert inom äldrearbete samt förbättra äldre människors och åldringars välbefinnande och sociala trygghet.

Förbundet är intressebevakare för sina medlemssammanslutningar samt en ledande expert och opinionsbildare inom sitt område. Förbundet och dess funktioner har ett betydande antal samarbetspartner inom statsförvaltningen och inom olika organisationer. Utvecklingsarbetet påverkar hundratusentals människor. Många resultat av utvecklingsarbetet etableras som nationell praxis inom äldrearbetet.

Förbundet deltar i egenskap av organisation inom äldrearbetet i beredning av lagstiftning, i statsförvaltningens kommitté- och arbetsgruppsarbete samt som medlem i verksamhet inom nationella samarbetsorganisationer (bl.a. STEA, SOSTE och Välmåendebranschen HALI inom Finlands Näringsliv EK). Förbundet samarbetar också aktivt med många ministerier, social- och hälsovårdsorganisationer samt myndigheter samt gör utlåtanden och ställningstaganden i frågor som rör äldrevården och äldrearbetet samt äldre i allmänhet.

Nyheter

Läs de senaste nyheterna från förbundet.