För medlemmar

Information och utbildning för medlemmar

Medlemsverksamheten inom Centralförbundet för de gamlas väl handlar om interaktivt utbyte av kunskap och erfarenheter. För sina medlemmar erbjuder förbundet aktiv intressebevakning, stöd och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra medlemsorganisationer.

Medlemmarna får aktuell information, handledning och rådgivning samt möjlighet till nätverkande, utbyte av erfarenheter och resultatrikt samarbete. Vi ordnar många olika utbildningar. Medlemmarna får också tidningen Seniorarbete, som bidrar med expertis inom äldrearbete och som utkommer fem gånger per år.

Medlemsförmåner och de tjänster som förbundet erbjuder hittas genom att logga in på medlemssidorna. På medlemssidorna kan man ändra och uppdatera den egna föreningens uppgifter samt få aktuell information. Det månatliga medlemsbrevet innehåller de senaste nyheterna från äldrearbetet samt information om kommande utbildningar för medlemmarna. Medlemsbrevet innehåller också en aktuell översikt som sammanställts av en jurist om kommande lagändringar, nya lagar som är under behandling och myndighetsanvisningar.

Logga in på medlemssidorna