För äldre människor

För äldre människor samt deras anhöriga

Centralförbundet för de gamlas väl och dess medlemssammanslutningar producerar en betydande mängd service för äldre och åldringar över hela landet. Till de tjänster som Centralförbundet för de gamlas väl erbjuder hör bland annat nationell bostadsreparationsrådgivning för äldre, Vänkretsen-verksamheten för att minska ensamhet, Egenvårdshandledningsverksamhet som stöd för minnessjuka äldre par, SeniorSurf-verksamhet som stöder äldres digitala färdigheter samt den avgiftsfria Vahvike-materialbanken som är avsedd som stöd för gruppverksamhet och stimulerande verksamhet, och som även servicetelefonen Vahvikelinja för äldre använder.

Drygt 200 av medlemssammanslutningarna erbjuder olika typer av boende-, vård-, omsorgs- och rehabiliteringstjänster samt hemtjänst. 140 medlemssammanslutningar verkar för de äldres väl på andra sätt. De hyr ut bostäder, ordnar grupp- och rekreationsverksamhet, frivilligverksamhet, semesterverksamhet, rådgivning och utveckling samt utför intressebevakning, forskning och utvecklingsarbete.

Experterna inom äldreservicen i din kommun kan ge råd när du eller en anhörig behöver hjälp. Man kan också vända sig direkt till medlemssammanslutningarna för att få tjänster och information.

Medlemssammanslutningarnas kontaktuppgifter (på finska)

Vänkretsgruppen lindrar ensamhet

Vänkretsen-gruppen är riktad till äldre personer som upplever ensamhet och är en sluten grupp för högst åtta personer, som har handledda träffar varje vecka i tre månader (12 gruppträffar).

Egenvårdsgruppträning för par

Egenvårdsgruppträning för par -gruppen erbjuder effektivt stöd för äldre par där den ena nyligen fått diagnosen progressiv minnessjukdom.