Ajankohtaista

Samarbete hjälper med förutseende i boendet

En gammal man sitter och läser en tidning inomhus.

När är det rätt tidpunkt att förbereda sig för åldrande i sitt eget boende? Åldrandet är som ett stort troll, och förutseende upplevs inte som viktigt. Organisationer har en betydande roll för att stärka förutseendet och förberedandet för äldres boende.

Organisationer har i år samarbetat intensivt för att förutse och förbereda boendet för äldre i det gemensamma projektet Åtgärdsprogram för äldres boende, som finansierats av miljöministeriet. Resultatet är bland annat en gemensam materialbank som håller på att upprättas, där de äldre, deras närstående, organisationer och kommuner hittar information under samma tak om vad som behöver göras, när och hur.

Förutse i god tid!

Finland åldras med fart. Enligt prognoser kommer över en fjärdedel av finländarna att vara över 65 år om tio år. Särskilt andelen äldre växer snabbt; antalet personer över 85 år kommer att fördubblas under de följande 20 åren. Det är viktigt att uppmuntra och stödja äldre att förutse framtida boendebehov och att förbereda sig för dem i god tid med nödvändiga åtgärder. Problemet är ofta attityden ”det berör mig inte riktigt ännu”, samt även svårigheter att hitta tydlig information om bra lösningar och tillgänglig hjälp. Kostnader är ofta ett hinder för förberedelser och akuta reparationsarbeten.

Tillsammans är vi effektivare!

Nationella organisationer kan nå de äldre genom många kanaler, och organisationerna spelar en betydande roll för att stärka förutseendet och beredskapen för äldres boende. I år har ett samordnat projekt pågått, i vilket medverkar sex organisationer. Projektet koordineras av Työtehoseura och finansieras av miljöministeriet. Äldreinstitutet, Centralförbundet för de gamlas väl, Miina Sillanpään säätiö, Minnesförbundet, Suomen Asuminen Apu och Finlands minnesspecialister deltar i projektet. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA har också deltagit i genomförandet. Målet att tillsammans främja äldre personers eget förutseende och egna förberedelser för boendet samt att utveckla samarbetet och verksamhetsmetoderna.

Varje organisation har separata projekt, i vilka man producerat bland annat enkäter, broschyrer, podcaster, anordnat verkstäder och webbinarier. Organisationernas verksamhetsområden har kompletterat varandra – till exempel har Minnesförbundet och Finlands minnesspecialister bidragit mycket och ökat även de andras kompetens i minnesfrågor. Bland annat har kommunikationen, gemensamma evenemang och webbinarier arrangerats tillsammans. En viktig del var det gemensamma informationspaketet som sammanställdes av organisationerna för Äldrerådens dagar: Kommunernas ansvar över att ge råd och information är trots allt betydande och i kommunerna behövs mycket mer information och stöd för rådgivningen.
Ett pressmeddelande publicerades också om detta (på finska).

Låt oss bygga åldrandet som ett trendigt varumärke!

En tydlig utmaning har identifierats i kommunikationen: man talar vanligtvis om åldrande genom negativa sammanhang, vilket förstärker attityden ”inte ännu”. Åldrandet är som ett stort troll, och förutseende är inte så kallat mediesexigt, men vi vill ha en ändring i detta. Kan förberedelser för boende och åldrande på något sätt göras trendigt? I organisationernas verkstad har man bland annat på ett lekfullt sätt skapat en vision om ett väckande tv-program ”Ålderdomen kommer, är du redo?” och en tidningsartikelserie ”Åldras på ett stiligt, trevligt och ungdomligt sätt”. Som tur är har organisationerna redan i år kunnat få ut temat i medierna på ett mer effektivt sätt. Stora artiklar har publicerats bland annat i eftermiddagstidningarna. Enligt enkäterna som utförts i projektet når elektroniskt material och sociala medier inte alla äldre eller deras närstående, så därför behövs även traditionell kommunikation och personlig rådgivning. Organisationerna har deltagit på olika mässor i år, den första var Habitare. Vi är säkra på att varje person vi träffar som vi kan ge en aha-upplevelse, svar eller ett tips om vem man kan fråga mer av, är ett steg i rätt riktning.

Välkomna till materialbanken!

Återigen har vi sett vikten av samarbete. Flera aktörer är verksamma inom de äldres boende, men alla behövs. Nu har man kunnat stärka samarbetet mellan de deltagande organisationerna så att det blir en ännu mer effektiv del av verksamheten även i framtiden.

Det kanske viktigaste gemensamma resultatet är en gemensam, lättanvänd materialbank med kommunikations- och rådgivningsmaterial om att förutse boendet för äldre. I materialbanken samlas in rådgivningsmaterial, som skapats nu eller publicerats tidigare av de deltagande organisationerna, om förutseende, konkreta åtgärder, finansiering och goda exempel. Naturligtvis finns det även andra parters material om frågan med i banken. Materialbanken publiceras på webbplatsen www.vanheneminen.fi som förvaltas av Centralförbundet för de gamlas väl. Den första versionen kommer redan i år, och den kommer även att uppdateras i framtiden. Redan nu finns nytt material som hjälper med förutseende i boende på organisationernas egna webbplatser för det gemensamma projektet.

Text: Minna Kuusela, Työtehoseura – Bild: Petri Jauhiainen, Vastavalo