Ajankohtaista

Alla har rätt till ett brandsäkert hem

En kvinna kontrollerar brandlarmets funktion.

Alla har rätt att bo säkert. Hemmets säkerhet är emellertid inte en självklarhet. Äldre människor som bor ensamma hemma löper en något större risk att dö i en eldsvåda. Brandsäkerhetskampanjer och till exempel en checklista för hemmets säkerhet ger viktig information om att förebygga eldsvådor, primärsläckning och att rädda sig.

Äldre är viktiga aktörer som ska beaktas särskilt när det gäller brandsäkerheten. Det är viktigt att förbättra brandsäkerhetsfärdigheterna både hos de äldre själva och experterna som arbetar med dem. Många äldre har kanske under sin karriär fått en riktigt bra brandsäkerhetsutbildning. I och med att personen gått i pension har hen kanske inte längre fått någon utbildning.

Att öva på primärsläckning eller åtminstone en omsorgsfull planering främjar en effektiv primärsläckning om det blir eldsvåda. Största delen av eldsvådorna släcks i början, varvid skadorna förblir små.

– Den mest praktiska utrustningen för primärläckning i hemmet är en släckningsfilt. Den är billig och effektiv. Platsen för släckningsfilten i hemmet är på en synlig plats i köket, tipsar äldre sakkunnig Ilpo Leino från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Man kan köpa hem en handbrandsläckare i passlig storlek för användaren. Då är det viktigt att underhålla släckaren regelbundet vartannat år. Vatten är också mycket effektivt för släckning vid många eldsvådor.

– Vid elbränder ska anordningen kopplas bort från elströmmen om det är säkert. Vid fettbränder är det säkraste sättet att släcka branden att kväva elden med en släckningsfilt eller ett kastrullock, påminner Leino.

Det skulle också vara viktigt att i alla hem fundera ut tillgängliga utrymningsvägar. Den främsta utrymningsvägen är ytterdörren. Om man behöver nyckel för att öppna dörren inifrån är det bra att ha nyckeln i låset eller i dörrens omedelbara närhet.

– En snygg hall där sakerna är på sina platser utgör en del av brand- och utrymningssäkerheten. Man måste kunna komma ut smidigt och utan att snubbla. Ett fönster används ofta som en alternativ utrymningsväg, men det lönar sig att överväga om det är en realistisk utrymningsväg för en äldre person, säger Tarja Ojala, specialforskare från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

En rökfylld trappuppgång är livsfarlig

I höghus utgör bostäderna egna brandavdelningar. Detta innebär att det är tryggt att vara i dem åtminstone en timme, även om det skulle brinna i någon annan bostad. Man får aldrig gå ut i en rökfylld trappuppgång. Om det finns rök i korridoren ska man söka skydd inne i bostaden. Dörren ska stängas omsorgsfullt. Om det kommer in rök i nedre kanten av dörren kan man försöka förhindra detta med en matta.

– Om det trots detta kommer in rök måste man ringa nödnumret 112. På så sätt får de som utför släckningsarbetet veta om situationen. I en sådan situation lönar det sig att söka sig till närheten av ett fönster eller balkongen, berättar Ojala.

Hemmets brandrisker ändras efter olika trender. Antalet elapparater har ökat och många av dem är laddningsbara. Det är viktigt att välja laddningsplatsen för apparaterna så att det inte finns eldfarligt material i närheten. Det är bra att undvika laddning på utrymningsvägar, såsom i hallen.

De dyrare energipriserna har fått många att återgå till vedeldning. Det krävs alltid att man kontrollerar i vilket skick eldstaden är och återkallar hur man eldar på ett säkert sätt när man tar i bruk en eldstad som stått oanvänd.

– Numera måste man själv komma ihåg att beställa sotning, och äldre kan behöva stöd av experter eller anhöriga för att lära sig nya tillvägagångssätt. Om man har vedeldning är det särskilt viktigt att brandvarnarna och också kolmonoxidvarnaren fungerar, säger Ilpo Leino.

Upprätthållande av brandsäkerhetsfärdigheter

Bra sätt att främja brandsäkerheten i seniorhem är att ordna brandsäkerhetsutbildningar där man förberett sig på diskussion och att behandla deltagarnas egna bekymmer. Stöd för säkerhetsdiskussioner finns till exempel på de av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland upprätthållna webbplatserna SPEK vägleder och www.turvallisempikoti.fi.

– Särskilt på sidan Boendesäkerhet för grupper med särskilda behov finns många bra verktyg för att förbättra brandsäkerheten i äldres hem. Checklistan för säkerheten i hemmet är ett bra exempel på detta, berättar Tarja Ojala från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Text: Suvi Fried och Juha Hassila, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK)

BOENDESÄKERHET FÖR GRUPPER MED SÄRSKILDA BEHOV


Brandsäkerhetsveckan ordnas 26.11-1.12.2022.

Under brandsäkerhetsveckan kan man förbättra säkerheten i närståendes hem

Brandsäkerhetsveckan firas 26.11–1.12.2022. Brandvarnarna är temat för veckan. I de finländska hemmen finns sällan tillräckligt många fungerande brandvarnare. Därför vill man fästa allas uppmärksamhet vid detta.

Under brandsäkerhetsveckan har man varje år lyft fram närståendes brandsäkerhet. Det går att förbättra säkerheten i sina åldrande föräldrars eller grannars hem till exempel genom att kontrollera deras brandvarnare under Brandsäkerhetsveckan och regelbundet under året.

Brandvarnarens skick är även föremål för uppmärksamhet bland de politiska beslutsfattarna. En lagändring är under beredning som skulle flytta över ansvaret för att skaffa brandvarnare till husbolagen.

https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/