Ajankohtaista

Bästa bitarna: Finlands Dövas Förbund

En medelåldrig kvinna med Marimekko skjorta.

Artikelserie om medlemsföreningar

Finlands Dövas Förbund är ett nationellt centralförbund med 36 medlemsföreningar. Dess uppgift är att garantera att de dövas mänskliga rättigheter och likvärdiga möjligheter förverkligas. Vi påverkar teckenspråkiga personers rättigheter, erbjuder rådgivningstjänster på deras eget språk och ordnar varierande kamratstödsverksamhet och -evenemang.
Inom vår verksamhet uppmärksammar vi även seniorer. Inom förbundet finns bland annat en seniorarbetsgrupp och vartannat år ordnas ett eget kulturevenemang för seniorer. Vi är därtill en del av det nordiska nätverket för döva seniorer.

Vad är bäst i er verksamhet och varför?

De överlägset populäraste evenemangen är kulturevenemang för seniorer på det egna språket. Vi ordnar årligen även övriga seniorevenemang som är viktiga sociala mötesplatser för teckenspråkiga seniorer utöver lokalföreningarnas egna evenemang. Den egna nätsändningen Webbparty under Internationella Dövveckan är även ett mycket populärt evenemang runtom i Finland.

Teckenspråkiga evenemang är ofta som en liten by med ett eget språk där de teckenspråkiga personernas egen kultur och identitet blomstrar. Särskilt för äldre är kulturevenemang för seniorer samtidigt ett socialt evenemang där man träffar gamla skolkamrater, delar gemensamma roliga minnen och minns tecknen under skoltiden.

Ge ett exempel på en bra sak/verksamhet.

Vi är mångsidiga experter inom den teckenspråkiga gemenskapen. Vi erbjuder och utvecklar tjänster och verksamheter som behövs samt ordnar evenemang där teckenspråkiga personer kan delta på sitt eget modersmål. Det är mycket viktigt att ha tillgång till information och stöd på teckenspråk.

  • Det är svårt att välja ut ett bra exempel men våra nyckelverksamheter är bland annat
    samhälleligt påverkansarbete
  • stödjande av enskilda klienter
  • sannings- och samförståndsprocessen
  • upprätthållande av kulturarvet (bibliotek, rådgivning och ord arbete för teckenspråk, kulturevenemang)
  • kamratstöd (kurser, kamratstödsverksamhet, läger)

Vad tackar klienterna er för?

Vi har fått positiv respons på att vi stödjer klienterna språkligt och kulturellt i deras olika livssituationer. Ofta behövs vårt stöd även för utmanande servicestigar inom samhället. Särskilt för seniorerna kommer den digitala världen med sina egna utmaningar och för döva utgör till exempel redan hälsovårdscentralernas tidsbeställningssystem problem på grund av uppringningssystemen.

Klienterna har tackat oss även för den teckenspråkiga informeringen samt evenemangen på det egna språket som ger egenmakt.

Vad skulle ni vilja säga till någon som överväger arbete inom äldreomsorgen?

Finlands Dövas Förbund har redan under flera års tid kartlagt situationen hos teckenspråkiga äldre. Nu när vi närmar oss 2030-talet är det bra att på nytt bedöma situationen. Det finns fortfarande mycket att utveckla, bland annat tillgången till digitala tjänster, när- och distanstjänster (social- och hälsovårdstjänster samt tolkningstjänster), tillgången till information och kamratstöd.

Expertisen om teckenspråkiga äldre har nu ökat tack vare Centralförbundet för de gamlas väls viktiga utredning Viitottu yksinäisyys (Den tecknade ensamheten). Inom den närmaste framtiden kan vi samarbeta mer i frågor om information och kamratstödsverksamhet. De teckenspråkiga seniorerna är nu jämställda med de övriga seniorerna.

Text: Helena Torboli