Ajankohtaista

Säkerhetskunskap kan återanvändas från en generation till en annan

En ung kvinna testar brandalarmen.

Äldre människor har säkerhetspotential, samtidigt som åldrandet utgör en säkerhetsutmaning. Enligt räddningsbranschens riskbaserade lägesbedömning är det sant att äldre personer löper större risk att dö i en eldsvåda. De förändringar som åldern medför påverkar förr eller senare förmågan att agera i olyckssituationer. Äldre har dock både kompetens och erfarenhet som kan delas med de yngre generationerna – till exempel under brandsäkerhetsveckan 25.11. –1.12., där temat är brandsäkerhet i ungas hem.

Inom räddningsbranschen kallas människors breda spektrum av säkerhetskunskap för säkerhetskultur. När det kommer till unga vuxna verkar det som att säkerhetskulturen skulle kunna vara på en högre nivå. Därför har årets tema för brandsäkerhetsveckan valts till brandsäkerhet för 18–24-åringar som flyttat till sitt första egna hem. Målgruppen är också de personer och organisationer som kan påverka de ungas säkerhet.

Det kan vara så att föräldrarnas möjligheter att påverka sina egna barn är något begränsade. Mammas och pappas kloka ord kan talas för döva öron, även om det talas om viktiga saker. Unga vuxna kanske lyssnar på sina mor-och farföräldrar på ett annat sätt. Mor- farföräldrarna har auktoritet.

Kocken utgör en större säkerhetsrisk än spisen

Köket är den plats i hemmet där brandsäkerhetsriskerna koncentreras. Matlagning orsakar ungefär en tredjedel av eldsvådorna i hemmen. Spisen är sällan orsaken till eldsvådan. Det är kocken som bränner gröten i botten. Och ibland hela köket. Så varför skulle inte en mor- eller farförälder kunna ge lite vägledning om kökssäkerhet vid spisen? Det finns främst två viktiga saker att tänka på. Inget brandfarligt får förvaras på eller i närheten av spisen. Spisen skall inte heller lämnas utan uppsikt och småputtra medan kocken går på gymmet, eller fördjupar sig i spelvärlden.
Representanter från olika generationer skulle kunna utbyta tankar om användningen av elektroniska apparater och särskilt batteridrivna sådana. Elapparater som för konstiga ljud och värms upp utgör en risk för eldsvåda och elchocker. De behöver antingen repareras eller återvinnas. Batterier ska laddas då du är vaken, oavsett om det gäller en elsparkcykel, borrmaskin eller telefon.

Det finns skäl att hålla entrén ute fri

Levande eld skapar stämning både hemma hos mormor och i studentbostaden. Ljus kan överraska på ett dåligt sätt om de brinner oövervakat. Att gardinen sveps in i lågan kan skada interiören allvarligt och i värsta fall orsaka personskador.

Äldre människor vet att ordning och reda också är en del av säkerheten. Kaos i hallen kan drastiskt fördröja utrymningen. Det är bra att förvara skotern och de fjorton par skor på ett sådant sätt att du inte snubblar över dem under några omständigheter. Du kan också ta en titt i mormors hall och se till att morföräldrarna snabbt kan ta sig till gården vid en nödsituation.
Om det går så bra att mor- farföräldrarna bjuds in på besök i den ungas nya hem, är det lätt att välja en inflyttningsgåva. En brandsläckningslift är en passande present. Det kan hända att det också behövs en brandvarnare i den nya lägenheten.

Brandsäkerhet är en gemensam sak

Brandsäkerhet i äldres boenden har ofta varit ett av brandsäkerhetsveckans teman eller fokusområden. I höst är målet är att förbättra brandsäkerheten i unga vuxnas boenden. Under flera år har kampanjen lyft fram vikten av att ta hand om de nära och käras säkerhet. I allmänhet har utgångspunkten varit att uppmana barn och barnbarn att ta hand dom säkerheten i hemmet för de äldre. Det finns dock ingen anledning att glömma bort mor- och farföräldrarnas livserfarenhet även i säkerhetsfrågor. Säkerhet uppnår vi tillsammans.

Brandsäkerhetsveckan är en riksomfattande säkerhetskampanj som genomförs förutom av räddningsbranschen även av ett antal andra organisationer. Brandsäkerhetsveckan inleds i år 25.11. Med evenemanget En dag på brandstationen. Mediekampanjen fokuserar på brandsäkerheten hos de ungdomar som flyttat till sitt första egna hem. Kampanjen avslutas 1.12. Nordiska brandvarningsdagen. Brandsäkerhetsveckan samordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och finansieras av Brandskyddsfonden. Centralförbundet för de gamlas väl ry deltar i styrgruppen för kampanjen.

Mer information: https://paloturvallisuusviikko.fi

Kampanjens kommunikationsmaterial finns fritt tillgängligt till olika aktörer. De publiceras vid oktober-november månadsskiftet på adressen https://paloturvallisuusviikko.fi/materiaalit.
Bildtext: Människor i olika åldrar kan med hänsyn till sina styrkor se till att brandsäkerheten hålls på en god nivå. De äldre kan tipsa om tryggt agerande hemma. Medan testandet av brandvarnaren bättre överlåts till de mer rörliga i familjen.

Text: Juha Hassila, Expert på säkerhetskommunikation, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland