Ajankohtaista

Kom med och Gör ett nummer av åldern #GörEttNummerAvÅldern

Tehdään iästä numero banneri. Kuvassa Eva Korkiämäki näyttää ikänsä ilmapalloilla. 54 vuotta.

Centralförbundet för de gamlas väl lät i början av året göra en omfattande och unik enkät om medborgarnas attityder om ålderdom, åldrande, seniorarbete och relationer mellan generationer.
I enkäten lyftes familj och närstående, hälsa, utkomst, hobbymöjligheter och trygghet fram som en av hörnstenarna i en bra ålderdom. De finländare som svarade på enkäten förhöll sig på individnivå i huvudsak positiva till ålderdomen, men många upplever att attityderna gentemot ålderdomen är negativare ute i samhället, att äldre inte blir hörda eller att de diskrimineras. Man upplever att det finns problem i synnerhet inom basservicen och i det politiska beslutsfattandet. Uppfattningarna om seniorarbete är mycket kritiska, och arbetet lockar särskilt inte yngre eller studerande.

Vi måste få till en förändring och därför startar vi en folkrörelse. Vi vill bjuda in er alla att delta i folkrörelsen Gör ett nummer av åldern, #GörEttNummerAvÅldern #IästäNumero, för att skapa ett åldersvänligt Finland och för positivare åldersattityder i vårt samhälle.

Målet med folkrörelsen är att främja positiva åldersattityder i olika delar av samhället, göra så att politiker inte upplevs diskriminera äldre, öka den positiva nyhetsrapporteringen om åldrande samt förbättra äldresektorns och seniorarbetets dragnings- och hållkraft.

Du hittar mer information om folkrörelsen och hur du deltar i den samt en länk till undersökningsresultaten på vanheneminen.fi sida (på finska).