Ajankohtaista

Bästa bitarna: Artikelserie om medlemsföreningarna

Ryhmä CP-liiton jäseniä.

Bästa bitarna är en artikelserie om Centralförbundet för de gamlas väl medlemsföreningar. Varje månad ställer vi samma frågor till en av våra medlemsföreningar.

Berätta kort om er verksamhet och vem ni är

Finlands CP-förbund rf är en nationell organisation för personer med funktionsnedsättning samt specialmotion som grundades år 1965.

Vår målgrupp består av personer som har CP-skada, ryggmärgsbråck (MMC) och hydrocefalus, samt deras närstående. I vår målgrupp ingår även personer som har svårigheter med motorisk inlärning eller lindrigare motoriska svårigheter. CP-förbundet har 19 medlemsföreningar runt om i landet.

Vi ordnar verksamhet, kurser och evenemang, utbildar yrkesfolk, producerar material med anknytning till funktionsnedsättningar och symtom som är associerade till dem, samt utför påverkansarbete och övervakar vår målgrupps rättigheter.

CP-förbundet producerar även tjänster för personer med funktionsnedsättning, såsom boendetjänster, dagverksamhet samt tolkningstjänster för personer med talskada.

Vad är bäst i er verksamhet och varför?

Som vårt motto säger, finns vi nära människan. Vi känner vår målgrupp väl. Enligt den respons vi får lyckas vi att erbjuda stöd och information, som stöder det egna välmåendet och byggandet av en positiv självbild. I kärnan av vår verksamhet finns möjliggörandet till kamratstöd: ingen förstår på samma sätt som en person i samma situation.

Inom vårt påverkansarbete har utmaningar kopplade till hälsovårdskompetens under den senaste tiden lyfts fram som ett stort problem. Särskilt CP-skador är mycket mångsidiga och har olika slags associerade symtom, varav en del inte har identifierats i Finland förrän under de senaste åren. Vår viktiga uppgift är att producera information om funktionsnedsättningarna och sprida det även till hälsovårdspersonal. Det här arbetet gör vi tillsammans med våra utmärkta expertläkare och annan yrkesutbildad personal.

Ge ett exempel på en bra sak/verksamhet

Vår kursverksamhet inom social träning som huvudsakligen sker på somrarna är en favorit från år till år. Den samlar även in mycket positiv respons – med all rätt. Vårt kurscentrum Moijala i Hattula har under årens gång blivit väldigt kärt för dem som besökt det. I Moijala har många för första gången i sitt liv fått uppleva kraften i kamratstöd: den känslan när ingen undrar eller stirrar, utan alla förstår utan att man behöver förklara. På Moijalas strand har många för allra första gången fått simma, basta i strandbastun eller paddla. Här har många oförglömliga minnen skapats.

Under coronatiden lyckades vi via distansverksamhet få med många nya människor i vår verksamhet. Många av dem har även tagit mod till sig att delta i möten ansikte mot ansikte. Distansanslutningarna har underlättat för dem som bor långt borta samt dem med svåra funktionsbegränsningar att ta del av kamratstöd.

Vad tackar klienterna er för?

Vår personal får tack för sin förmåga att vara närvarande, sin varma inställning och sin sakkunskap. Vi är också ett ihärdigt gäng: vi gör många olika saker och alltid med hjärtat på rätt plats!

Hälsningar till någon som överväger arbete inom äldreomsorgen?

Både inom äldreomsorgen och inom sektorn för personer med funktionsnedsättning får man verkligen utföra ett betydelsefullt arbete. Man får vara nära människor, man får en genuin möjlighet att konkret förändra en människas värld till en lite bättre plats.