Ajankohtaista

Motsvarar mitt nuvarande hem mina behov i boendet?

En gammal kvinna tittar på kameran och håller en blomkruka i sitt knä.

Det lönar sig att tänka på önskemål gällande boendet och planera i tid redan innan du går i pension. Är din bostad trygg och fungerande? En hurudan boendemiljö är viktig för dig? Hurudana sociala relationer finns det i anknytning till ditt boende?

Det lönar sig att börja planera sitt boende som äldre i god tid genom att fråga sig själv: motsvarar mitt nuvarande hem med omgivning mina boendebehov om 5–15 år?

Vi talar alltså om en framtid där man fortfarande bor i det egna hemmet, men där man på ett eller annat sätt har förberett sig på att vardagen ska fortsätta att fungera.

Det är inte alltid nödvändigt att flytta

Förutseende kan också innebära reparationer som underlättar vardagen när funktionsförmågan försvagas, såsom att byta badkaret till dusch.

Förutseendet i boendet påverkas av 3 faktorer:

  • behovet av att göra ändringar,
  • funktionsförmågan och
  • viljan att agera.

Förändringarna i funktionsförmågan och behovet av ändringar i boendet som följer av dem är individuella. När funktionsförmågan försvagas är det också möjligt att viljan att förutse minskar.

Agera medan du är i gott skick

Den bästa tiden att agera är när du ännu är i gott skick. Det är lättare att ha planer som följer de egna önskemålen och som kan man kan ändra på än att drabbas av problem utan att vara förberedd.

Nya webbsidor: Boende

På de nya webbsidor Boende hittar du information som stödjer planeringen av boendet. Du kommer igång till exempel med att göra ett snabbtest för boendet, som hjälper dig att utreda hur din nuvarande boendelösning motsvarar eventuella kommande behov när du blir äldre.

Bekanta dig till de nya sidorna