Ajankohtaista

Hör du mig? Svara när jag frågar!

Jag är tillräckligt gammal för att bestämma själv.

Att bli sedd och hörd hör till människans elementäraste rättigheter. Vi vet hur ett barn ställer frågor och ger inte upp innan hon fått ett svar. Barnet kan gråta och skrika och lugnar sig inte innan man uppmärksammat henne, har hört henne.

Lapsi oppii uutta kysymällä ja saamalla vastauksia. Häntä kuullaan. Lapsi matkii muita lapsia tai ympäristöään. Jos olemme eksyksissä, löydämme oikean tien kysymällä.

Nu är jag inte mera är ett barn, jag är myndig och börjar ha ett antal decennier i min ryggsäck. Jag vill bli hörd, mina frågor är såväl abstrakta som konkreta. Inför stundande välfärdsområdesval uppmanas de röstberättigade att delta i valet – för att göra sin röst hörd. Hörs den? Det får tiden utvisa.

Kun vaalit lähestyvät kehotetaan kansalaisia osallistumaan äänestämällä tullakseen kuulluksi. Kuinka pitkälle mahtaa äänesi kantautua? Onko ääntäsi kuultu tähänkään asti? Tuntuu siltä ettei aina ole käynyt niin.

Då t.ex. banker, post, FPA, olika myndigheter och hälsovården frångått personlig betjäning över disk, hänvisas vi till service på nätet. Även den som hunnit under sin aktiva tid i arbetslivet bli bekant med datorer och andra digitala hjälpmedel, klarar av olika orsaker inte mera av att använda dessa verktyg. Då återstår telefonen, men det är inte säkert att jag får ett svar. Blir jag hörd?

Äidinkielesi on tärkeä

Äidinkieleni on ruotsi. Toivon että tulisin ymmärretyksi – kuulluksi – esimerkiksi terveydenhuollossa, jos minun suomenkielinen tunnekieli ei riitä kertomaan mitä tarkoitan. Tämä koskee myös jos on asiaa esimerkiksi pelastuslaitokselle, passitoimistoon tai poliisille. Tämä koskee meitä kaikkia.

Kielellisesti muuttuvassa ympäristössä voi toivoa että sanallisen tai sanattoman sanan kuuleminen olisi taattu.

Ropa högt, det hörs bättre

Under hela mitt liv har jag tillhört föreningar. Jag har lärt mig att i föreningar diskutera gemensamma intressen och tillsammans söka lösningar till olika frågor, t.ex. som förälder i Hem och Skola verksamhet, i Marthorna eller pensionärsverksamhet. Många röster hörs bättre än en ensam!

Som mångårig viceordförande i styrelsen för Förbundet för de gamlas väl r.f. (VTKL) talade vi för inrättandet av en äldreombudsman. Då hördes vår röst inte. Nu, flera år senare har vår röst blivit hörd!

Mycket förändras i samhället. Tyvärr lyssnas det inte i tillräckligt hög grad på dem vars röst hörs svagast då dessa förändringar görs.

Eva Stockmann

Fruntimmersföreningen i Helsingfors r.f. hedersordförande, kunniapuheenjohtaja

Jag har sedan slutet av 1980-talet engagerat mig inom äldreomsorgen i Helsingfors och varit styrelsemedlem i Centralförbundet för de gamlas väl r.y.