Ajankohtaista

Bra drag i äldrearbetet med gemensamma krafter av 200 professionella

Nainen ja kaksi miestä työpalaverissa pöydän ääressä katsomassa asioista tabletilta.

Hur ökar vi arbetshälsan inom äldreomsorgen? Hur ökar vi branschens dragningskraft och att man vill stanna kvar? Projektet Hyvä veto erbjuder lösning i form av förberedande ledarskap, etisk verksamhetskultur och kamratmentorskap.

Projektet Hyvä veto genomförde tillsammans med medverkande yrkeshögskolor sammanlagt cirka 50 workshoppar där man mötte över 200 professionella.

Mer förberedande grepp i ledarskapet

I workshopparna som ordnades för chefer och ledningen koncentrerade man sig på element för att få förberedande ledarskap att bli en del av ledarskapspraxisen. På basis av de gemensamma diskussionerna och även av forskningsresultat vet man att chefernas verksamhet har en avgörande roll med tanke på arbetshälsan.

Grundtanken med förberedande ledarskap är att stöda arbetstagarens och arbetsgemenskapens egen inre motivation genom att stärka arbetstagarnas frivillighet, stöda arbetstagarens känsla av grupptillhörighet och stöda arbetstagarnas känsla av kompetensförmåga.

Förmåga till åldersledning och att stärka kunskapen genom att beakta individuella behov ansågs vara viktigt. En speciell utmaning som cheferna upplevde var att rekryteringen tar arbetstid från andra delområden inom ledarskapet. I workshopparna för förberedande ledarskap pratades dessutom om hur cheferna orkar själv och betydelsen av kamratstöd. Även användningen av teknologi fick sin egen del.

Gemensam diskussion om etiska frågor

I workshoppen för den etiska arbetskulturen funderade man på metoder för att hantera den etiska belastningen. Frågor som framkom i verkställande av god omsorg var bland annat utvecklande av vården i livets slutskede, förbättrande av informationsgången, jämlik arbetsfördelning, utmanande beteende av anhöriga samt betydelsen och kunskapen av att föra saker på tal. Rättvis och jämlik omsorg bland olika boende ansågs också vara viktigt.

I workshopparna upplevde man att utan en gemensam, öppen och ärlig diskussion om etiska frågor kan man inte bygga en rättvis arbetskultur. Att enbart öka arbetskraften är inte en lösning, fastän man ansåg det vara väsentligt.

Projektet Hyvä veto fortsätter ännu i ett år. Det viktigaste slutresultatet av projektet kommer att vara verksamhetsmodellen Hyvä veto vanhustyössä som uppstår på basis av vetenskapliga rön och god praxis samt all information och erfarenhet som uppkommit i projektet.

Läs mer om projektet Hyvä veto (på finska) www.ttl.fi/hyvaveto


Texten grundar sig på en artikel som Tiina Koivisto och Jaana Laitinen från Arbetshälsoinstitutet  har skrivit som publiceras i tidningen Seniorarbete 2/2022.