Ajankohtaista

Blogi: Ikääntyneellä on oikeus osallisuuteen

Keski-ikäinen mies opastaa vanhaa naista maksamaan laskuja tietokoneella.

Ikääntyneellä on oikeus osallisuuteen oman elämänsä päätöksenteossa sekä palvelujen hyväksymisessä että elämänsä hallinnassa yleensäkin.

Ikääntymispolitiikkamme tavoitteena on edistää ikääntyneiden toimintakykyä, itsenäistä elämää ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. Vuonna 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain tarkoituksena on parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Ikääntyneitä kunnassa edustava vanhusneuvosto on tässä tehtävässä keskeisessä roolissa. Vanhusneuvostosta aiheutuvat kuluthan valtio korvaa kokonaisuudessaan.

Vanhuspalvelulaissa määritellään, että vanhusneuvosto tulee ottaa mukaan heitä koskevien suunnitelmien tekoon. THL lähetti 2000-luvun alussa kyselyn lain toteutuksesta. Mainitusta osallistumisesta kysyttiin rasti ruutuun-menetelmällä, lähes kaikki vastasivat myönteisesti. Kuitenkaan ei tunnu löytyvän kuntaa, jossa vanhusneuvosto olisi osallistunut toimintaan. Kunnissa on kylläkin saatettu pyytää lausunto joistakin vanhuksia koskevista suunnitelmista.

Oikeuskansleri sen paremmin kuin eduskunnan oikeusasiamieskään eivät näytä kiinnittävän huomiota toteutukseen.

Kun seuraamme valtakunnassa vireillä olevia yhteiskunnallisia hankkeita – kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleen organisoitumista maakunnallisiksi toiminnoiksi – näkyvissä on yhä selkeämmin pyrkimys siirtää ihmisten omalle vastuulle entistä enemmän hyvinvoinnistaan huolehtiminen. Nopeasti digitalisoituva yhteiskunta korostaa teknologisen yhteydenpidon ensisijaisuutta unohtaen helposti suuren käyttäjäjoukon putoamisen ulkopuolisiksi.

Myös meillä ikääntyneillä on vastuu oman toimintakykymme ylläpidossa. Kukaan ei voi pakottaa meitä liikkumaan ellemme me itse oivalla sen tärkeää merkitystä oman kuntomme kannalta. Ikääntyessä erityisesti voima- ja tasapainoharjoitteet vähäisinäkin erinä edistävät liikunnallisen toimintakykymme ylläpitoa. Osallisuus on mukana olemista yhtä hyvin omaa elämää koskevissa päätöksissä kuin toimeliaassa yhteistyössä vertaisryhmien ja yhteiskunnan piirissä. Yhteisvoimin voimme myös vaikuttaa tulevaan kehitykseen.

Meitä ikääntyneitä on paljon sekä nyt että vielä lähitulevaisuudessakin.

Jaakko Tuomi, sosiaalineuvos


Tutustu Vanhustyön keskusliiton aluevaaliteemoihin