Ajankohtaista

Ystäväpiiri-toiminta on todettu vaikuttavaksi iäkkäiden mielenterveyden edistämisessä

Iäkkäitä ihmisiä istumassa pöydän ääressä keskustelemassa.

Ystäväpiiri-toiminta nähtiin vaikuttavana keinon iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämisessä Kansallisen mielenterveyden edistämisen MUKANA-kokonaisuuteen kuuluvassa toimintamallien kuvaamisessa.

Ystäväpiiri-toiminta nähtiin vaikuttavana keinon iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämisessä Kansallisen mielenterveyden edistämisen MUKANA-kokonaisuuteen kuuluvassa toimintamallien kuvaamisessa.

– Ystäväpiiri-toimintaan osallistuneilta iäkkäiltä kerätyt tulokset ovat vakuuttavia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta: iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden on koettu lievittyneen ryhmään osallistumisen aikana ja osallistujista useat ovat löytäneet uusia ystäviä elämäänsä. Osa Ystäväpiiri-ryhmistä on jatkanut toimintaansa useiden vuosien ajan, kommentoivat johtava asiantuntija Pia Solin ja suunnittelija Elli Lukkarinen Terveyden hyvinvoinnin laitoksen Mielenterveystiimistä.

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta oli mukana Kansallisen mielenterveyden edistämisen MUKANA-kokonaisuuteen kuuluvassa toimintamallien kuvaamisessa. MUKANA-kokonaisuudella vahvistetaan mielen hyvinvointia ja tuodaan tietoa ja työkaluja mielenterveyden edistämistyöhön koko Suomessa. Kokonaisuuden ratkaisuja voidaan hyödyntää kansallisesti monissa eri muodoissa niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin järjestöissäkin. MUKANA-kokonaisuus on osa Kansallisen mielenterveysstrategian toteutusta.

Yksinäisyys on merkittävä hyvinvointiriski

Toimintamallien kuvauksessa nostettiin esiin Ystäväpiiri-toiminnan kehittäjien syvällinen ymmärrys ikääntymisestä sekä yksinäisyydestä ja sen lievittämisestä, mikä näkyy menetelmässä. Tämä on tärkeää, sillä yksinäisyys on merkittävä hyvinvointi- ja terveysriski ikääntyneillä. Ystäväpiiri-toiminnan keskiöön on nostettu ikääntyneiden osallistujien toiveet ja ikääntyneiden oma ääni muun muassa ryhmätapaamisten suunnittelussa ja yksinäisyyden kokemuksen ymmärtämisessä.

– Ystäväpiiri-toiminta on hyvä esimerkki vaikuttavaksi todetusta ja kustannustehokkaasta mallista, joka on helppo ottaa käyttöön hyvinvointialueilla, Vanhustyön keskusliiton osallisuusjohtaja Anu Jansson sanoo.

Toiminnan aloittaminen on helppoa ja edullista. Erittäin kattava ryhmänohjaajien koulutus sekä Vanhustyön keskusliiton tarjoama tuki varmistavat toiminnan laadun. Ystäväpiiri-toiminta on jäänyt useilla paikkakunnilla säännölliseen käyttöön. Se kertonee käyttöönoton ja toiminnan toteuttamisen sujuvuudesta.

Kiitosta saavat myös Vanhustyön keskusliiton monipuolinen ja pitkäjänteinen Ystäväpiiri-toiminnan arviointi-, kehittämis- ja juurruttamistyö.

Lue lisää Ystäväpiiri-toiminnasta


MUKANA-kokonaisuus

Osana MUKANA-tehtäväkokonaisuutta luodaan malli, jolla eri ikäryhmille sopivien mielenterveyden edistämisen hyviä käytäntöjä kuvataan. Toimintamalien kuvaus perustuu THL:n kehittämään HYTE-toimintamallien arviointiin. Hyviä käytäntöjä pyritään tunnistamaan laajasti kansallisesta ja kansainvälisestä mielenterveyden edistämisen toiminnasta. Toimintamallien kuvaukset viedään THL:n verkkosivuille kaikkien saataville ja käyttöön otettavaksi omalla alueella tai toiminnassa. Verkkosivu aukeaa kesäkuussa 2023.

Tarkoituksena on kartoittaa tunnettuja ja jo toiminnassa olevia hyväksi havaittuja toimintamalleja. Ensisijaisesti poimimme kuvattavaksi osallistujalle maksuttomia tai vähäkustanteisia malleja. Toimintamallista tulee olla saatavilla tietoa avoimesti esimerkiksi verkkosivuilla tai Innokylässä. Monenlainen toiminta yhteisöissä edistää mielenterveyttä, mutta pyrimme löytämään malleja, joissa mielenterveyden edistäminen on keskiössä.